Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Luni, 8 martie 2021 - Bruxelles
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea lucrărilor ședinței
 3.Declarațiile președinției
 4.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 5.Cerere de aprobare prezentată de Consiliu (articolul 105 din Regulamentul de procedură)
 6.Poziția Consiliului în prima lectură
 7.Componența grupurilor politice
 8.Componența comisiilor și delegațiilor
 9.Prelungirea mandatului comisiilor speciale
 10.Acte delegate [articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 11.Negocieri înaintea primei lecturi a Consiliului (articolul 72 din Regulamentul de procedură)
 12.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 79 din Regulamentul de procedură)
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 14.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 15.Deciziile de a aplica procedura reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 58 din Regulamentul de procedură)
 16.Depunere de documente
 17.Ordinea lucrărilor
 18.Un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon compatibil cu normele OMC (dezbatere)
 19.Sesiune de votare
 20.Un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon compatibil cu normele OMC (continuarea dezbaterii)
 21.Cooperarea administrativă în domeniul fiscal * (dezbatere)
 22.Diligența necesară a întreprinderilor și răspunderea acestora (dezbatere)
 23.Punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele pentru construcții (dezbatere)
 24.Egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă în lumina CRPD (dezbatere)
 25.Explicații privind votul
 26.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 27.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 28.Ridicarea ședinței
 29.Încheierea sesiunii anuale
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (244 kb) Lista de prezenţă (43 kb) Rezultatele voturilor (486 kb) Voturi prin apel nominal (203 kb) 
 
Proces-verbal (244 kb) Lista de prezenţă (43 kb) Rezultatele voturilor (486 kb) Voturi prin apel nominal (203 kb) 
 
Proces-verbal (81 kb) Lista de prezenţă (12 kb) Rezultatele voturilor (111 kb) Voturi prin apel nominal (32 kb) 
 
Proces-verbal (295 kb) Lista de prezenţă (76 kb) Rezultatele voturilor (306 kb) Voturi prin apel nominal (120 kb) 
Ultima actualizare: 10 septembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate