Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 8 mars 2021 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 5.Begäran om godkännande som inkommit från rådet (artikel 105 i arbetsordningen)
 6.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 7.De politiska gruppernas sammansättning
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Förlängning av mandatet för de särskilda utskotten
 10.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen)
 11.Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 72 i arbetsordningen)
 12.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 14.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 15.Beslut om att tillämpa förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 58 i arbetsordningen)
 16.Inkomna dokument
 17.Arbetsplan
 18.En WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (debatt)
 19.Omröstning
 20.En WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (fortsättning på debatten)
 21.Administrativt samarbete i fråga om beskattning * (debatt)
 22.Företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet (debatt)
 23.Genomförande av förordningen om byggprodukter (debatt)
 24.Likabehandling i arbetslivet i ljuset av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (debatt)
 25.Röstförklaringar
 26.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde
 28.Avslutande av sammanträdet
 29.Avslutande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (240 kb) Närvarolista (43 kb) Omröstningsresultat (480 kb) Omröstningar med namnupprop (203 kb) 
 
Protokoll (240 kb) Närvarolista (43 kb) Omröstningsresultat (480 kb) Omröstningar med namnupprop (203 kb) 
 
Protokoll (79 kb) Närvarolista (12 kb) Omröstningsresultat (167 kb) Omröstningar med namnupprop (30 kb) 
 
Protokoll (288 kb) Närvarolista (76 kb) Omröstningsresultat (288 kb) Omröstningar med namnupprop (117 kb) 
Senaste uppdatering: 28 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy