Indeks 
Zapisnik
XML 240kPDF 277kWORD 80k
Ponedjeljak, 8. ožujka 2021. - Bruxelles
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjave Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica
 5.Zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti (članak 105. Poslovnika)
 6.Stajalište Vijeća u prvom čitanju
 7.Sastav klubova zastupnika
 8.Sastav odbora i izaslanstava
 9.Produljenje mandata posebnih odbora
 10.Delegirani akti (članak 111. stavak 6. Poslovnika)
 11.Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 72. Poslovnika)
 12.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 79. Poslovnika)
 13.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 14.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 15.Odluke o primjeni postupka u zajedničkom odboru (članak 58. Poslovnika)
 16.Podnošenje dokumenata
 17.Plan rada
 18.Mehanizam EU-a za graničnu prilagodbu emisija ugljika, usklađen s pravilima WTO-a (rasprava)
 19.Glasovanje
 20.Mehanizam EU-a za graničnu prilagodbu emisija ugljika, usklađen s pravilima WTO-a (nastavak rasprave)
 21.Administrativna suradnja u području oporezivanja * (rasprava)
 22.Korporativna dužna pažnja i korporativna odgovornost (rasprava)
 23.Provedba Uredbe o građevnim proizvodima (rasprava)
 24.Jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja u svjetlu Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom (rasprava)
 25.Obrazloženja glasovanja
 26.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 27.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 28.Zatvaranje dnevne sjednice
 29.Zaključenje godišnjeg zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se zasjedanje koje je prekinuto u četvrtak 11. veljače 2021.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 17:02 h.


3. Izjave Predsjedništva

Predsjedatelj je dao izjavu povodom Međunarodnog dana žena, a nakon toga poslušane su poruke Jacinde Ardern (premijerke Novog Zelanda) i Kamale Harris (potpredsjednice SAD-a).

Ursula von der Leyen (predsjednica Komisije) također je dala izjavu o istoj temi.

Predsjednik je dao izjavu o ubojstvu Luce Attanasija, talijanskog ambasadora u Demokratskoj Republici Kongu, vojnog policajca Vittorija Iacovaccija i vozača Moustaphe Milamba, koje se dogodilo 22. veljače 2021. tijekom putovanja u organizaciji Svjetskog programa Ujedinenih naroda za hranu sjeverno od Gome, na istoku zemlje.

Predsjedatelj je podsjetio da je rasprava o tom hitnom slučaju uvrštena na dnevni red od četvrtka 11. ožujka 2021. te je u ime Parlamenta izrazio sućut obiteljima žrtava i njihovim bližnjima.

Parlament je minutom šutnje odao počast svim žrtvama nasilja.

Govorili su Andrius Kubilius i Assita Kanko.


4. Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica

Usvojeni su zapisnici sa sljedećih dnevnih sjednica: 8., 9., 10. i 11. veljače 2021.


5. Zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti (članak 105. Poslovnika)

Predsjedatelj je obznanio da je 1. ožujka 2021. od Vijeća primio zahtjev upućen Parlamentu kojim se od Parlamenta traži da da suglasnost za Nacrt odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, te Sporazuma između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka.

Nacrt odluke Vijeća upućen je odborima AFET i INTA (članak 58. Poslovnika).


6. Stajalište Vijeća u prvom čitanju

Na temelju članka 63. stavka 1. Poslovnika predsjedatelj objavljuje da je Vijeće proslijedilo sljedeće stajalište, zajedno s razlozima na temelju kojih je Vijeće usvojilo to stajalište, kao i stajalište Komisije o:

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Carina za suradnju u području carine i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1294/2013 – doneseno u Vijeću 1. ožujka 2021. (05265/1/2021 - COM(2021)0099 - C9-0091/2021 - 2018/0232(COD))
upućeno nadležnom odboru: IMCO

Ako Odbor IMCO usvoji preporuku za drugo čitanje, ona će se uvrstiti na dnevni red ove plenarne sjednice.


7. Sastav klubova zastupnika

Vincenzo Sofo više nije član Kluba zastupnika ID-a te je s učinkom od 23. veljače 2021. član Kluba zastupnika ECR-a.

Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Enikő Győri, András Gyürk, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Ádám Kósa, Ernő Schaller-Baross, Edina Tóth i László Trócsányi više nisu članovi Kluba zastupnika PPE-a i s učinkom od 5. ožujka 2021. su nezavisni zastupnici.


8. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika ID primio sljedeću odluku o izmjenama u sastavu odbora i izaslanstava:

Odbor REGI: Rosanna Conte

Ta odluka stupa na snagu s današnjim datumom.


9. Produljenje mandata posebnih odbora

Predsjedatelj je priopćio da je Konferencija predsjednika na sjednicama održanim 11. veljače i 4. ožujka 2021. odobrila zahtjeve Posebnog odbora za vanjsko upletanje u sve demokratske procese u Europskoj uniji, uključujući dezinformiranje, i Posebnog odbora za umjetnu inteligenciju u digitalnom dobu za produljenje njihova mandata za šest mjeseci, kao i zahtjev Posebnog odbora za borbu protiv raka za produljenje njegova mandata za tri mjeseca.

Ta su produljenja nužna, s obzirom na posao koji još treba obaviti i na izazove uzrokovane aktualnim zdravstvenim kontekstom, kako bi se posebnim odborima omogućilo da u potpunosti i korektno ispune svoje mandate kako ih je 18. lipnja 2020. usvojio Parlament (točka 20. zapisnika od 18. 06. 2020.).

Ako se u roku od 24 sata od ove objave ne uloži prigovor, ta će se produljena smatrati odobrenima. U suprotnome će se o njima glasovati.


10. Delegirani akti (članak 111. stavak 6. Poslovnika)

U skladu s člankom 111. stavkom 6. Poslovnika predsjednik Konferencije predsjednika odbora priopćio je predsjedniku Parlamenta da nije uložen prigovor na sljedeće:

- preporuka Odbora AGRI o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2021/95 od 28. siječnja 2021. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/592 o privremenim izvanrednim mjerama kojima se odstupa od određenih odredaba Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća radi odgovora na tržišne poremećaje u sektoru voća i povrća i sektoru vina koji su uzrokovani pandemijom bolesti COVID-19 i s njome povezanim mjerama (C(2021)00368 - 2021/2531(DEA)) (B9-0157/2021);

- preporuka Odbora AGRI o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 1. veljače 2021. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/1366 u pogledu osnove za dodjelu financijskog doprinosa Unije u sektoru pčelarstva (C(2021)00429 - 2021/2535(DEA)) (B9-0158/2021);

- preporuka Odbora ECON o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 11. veljače 2021. o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1222/2014 o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o pobližem određivanju metodologije za utvrđivanje globalnih sustavno važnih institucija i definiranja potkategorija globalnih sustavno važnih institucija (C(2021)0772 - 2021/2561(DEA)) (B9-0168/2021);

- preporuka Odbora ECON o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 11. veljače 2021. o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2361 u pogledu načina plaćanja doprinosa za administrativne rashode Jedinstvenog sanacijskog odbora (C(2021)0766 - 2021/2562(DEA)) (B9-0169/2021).

Ako u roku od 24 sata nakon objave u Parlamentu klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne ulože prigovor, te se preporuke smatraju prihvaćenima. U suprotnom, one se stavljaju na glasovanje.


11. Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 72. Poslovnika)

Predsjedatelj je priopćio da su u skladu s člankom 72. Poslovnika odbori ECON i JURI odlučili stupiti u međuinstitucijske pregovore na temelju sljedećeg stajališta Parlamenta u prvom čitanju:

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) – stajalište u prvom čitanju P8_TA(2017)0284.

To stajalište Parlamenta u prvom čitanju predstavlja mandat za pregovore.


12. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 79. Poslovnika)

Predsjedatelj je priopćio da je zajedno s predsjednikom Vijeća nakon prekida zasjedanja 11. veljače 2021. pristupio potpisivanju sljedećih akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog nejenjavanja krize uzrokovane bolešću COVID-19 u pogledu obnove ili produljenja određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja, odgode određenih redovnih provjera i redovnih osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu te produljenja određenih razdoblja iz Uredbe (EU) 2020/698 (00002/2021/LEX - C9-0025/2021 - 2021/0012(COD));

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU u pogledu zahtjeva za informacije, upravljanja proizvodima i ograničenja pozicija, i direktiva 2013/36/EU i (EU) 2019/878 u pogledu njihove primjene na investicijska društva, radi potpore oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19 (00071/2020/LEX - C9-0023/2021 - 2020/0152(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu prospekta EU-a za oporavak i ciljanih prilagodbi za financijske posrednike i Direktive 2004/109/EZ u pogledu upotrebe jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje za godišnje financijske izvještaje, radi potpore oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19 (00072/2020/LEX - C9-0022/2021 - 2020/0155(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 95/93 u pogledu privremenog oslobođenja od pravilâ o iskorištavanju slotova u zračnim lukama Unije zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 (00001/2021/LEX - C9-0021/2021 - 2020/0358(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (00075/2020/LEX - C9-0019/2021 - 2020/0104(COD)).

Predsjednik je priopćio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u četvrtak 11. ožujka 2021. potpisati sljedeći akt usvojen u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i vijeća o uspostavi programa Carina za suradnju u području carine i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1294/2013 (00007/2021/LEX - C9-0092/2021 - 2018/0232(COD)).


13. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Sljedeća pitanja za usmeni odgovor s raspravom uvrštena su na dnevni red (u skladu s člankom 136. Poslovnika):

- O-000005/2021 koje je postavio Norbert Lins, u ime Odbor REGI, Komisiji: Dugoročna vizija za ruralna područja (B9-0006/2021);

- O-000007/2021 koje je postavio Juan Fernando López Aguilar, u ime Odbor LIBE, Komisiji: Prava djece (B9-0007/2021);

- O-000010/2021 koje je postavila Anna Cavazzini, u ime Odbor IMCO, Komisiji: Evaluacija Uredbe o geografskom blokiranju (B9-0008/2021);

- O-000083/2020 koje je postavio Johan Van Overtveldt, u ime Odbor BUDG, Komisiji: Obveza EU-a za Afganistan na Konferenciji u Ženevi 2020. (B9-0009/2021).


14. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom sjednica od lipnja 2020., rujna 2020. i prosinca 2020. dostupne su na internetskoj stranici Parlamenta.


15. Odluke o primjeni postupka u zajedničkom odboru (članak 58. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 28. prosinca 2020.)

- Odluka Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, te Sporazuma između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka (05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE))
odbori: AFET, INTA
(mišljenje: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)


16. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 138/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regionalnih ekonomskih računa u poljoprivredi (COM(2021)0054 - C9-0020/2021 - 2021/0031(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ECON

- Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju provedbenih mjera za sustav vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 608/2014 (10045/2020 - C9-0024/2021 - 2018/0132(APP))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

CONT

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/2397 u pogledu prijelaznih mjera za priznavanje svjedodžbi trećih zemalja (COM(2021)0071 - C9-0026/2021 - 2021/0039(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

EMPL, JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola uz Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) u vezi s međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika običnim i putničkim autobusima (11441/2020 - C9-0027/2021 - 2020/0258(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – izvršne agencije (05794/2021 - C9-0028/2021 - 2020/2140(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2019.: Međunarodna organizacija za energiju fuzije (ITER) (05795/2021 [01] - C9-0029/2021 - 2020/2182(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće – sigurnost zračne plovidbe (SESAR) (05795/2021 [02] - C9-0030/2021 - 2020/2183(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Razrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće – Aeronautika i okoliš (CLEAN SKY) (05795/2021 [03] - C9-0031/2021 - 2020/2184(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Razrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) (05795/2021 [04] - C9-0032/2021 - 2020/2185(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, REGI

- Razrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI) (05795/2021 [05] - C9-0033/2021 - 2020/2186(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE

- Razrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik (FCH) (05795/2021 [06] - C9-0034/2021 - 2020/2187(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (05795/2021 [07] - C9-0035/2021 - 2020/2188(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Razrješnica za 2019.: Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe (zajedničko poduzeće ECSEL) (05795/2021 [08] - C9-0036/2021 - 2020/2189(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a - Europska komisija (05792/2021 [01] - C9-0037/2021 - 2020/2140(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a - Europski parlament (05792/2021 [02] - C9-0038/2021 - 2020/2141(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a - Vijeće i Europsko vijeće (05792/2021 [03] - C9-0039/2021 - 2020/2142(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a - Sud (05792/2021 [04] - C9-0040/2021 - 2020/2143(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a - Revizorski sud (05792/2021 [05] - C9-0041/2021 - 2020/2144(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor (05792/2021 [06] - C9-0042/2021 - 2020/2145(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a - Europski odbor regija (05792/2021 [07] - C9-0043/2021 - 2020/2146(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a - Europski ombudsman (05792/2021 [08] - C9-0044/2021 - 2020/2147(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka (05792/2021 [09] - C9-0045/2021 - 2020/2148(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

JURI, LIBE

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a - Europska služba za vanjsko djelovanje (05792/2021 [10] - C9-0046/2021 - 2020/2149(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, AFCO

- Razrješnica za 2019.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (05793/2021 [01] - C9-0047/2021 - 2020/2150(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL, ITRE

- Razrješnica za 2019.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (05793/2021 [02] - C9-0048/2021 - 2020/2151(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Razrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (05793/2021 [03] - C9-0049/2021 - 2020/2152(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2019.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (05793/2021 [04] - C9-0050/2021 - 2020/2153(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, LIBE

- Razrješnica za 2019.: Europska agencija za okoliš (EEA) (05793/2021 [05] - C9-0051/2021 - 2020/2154(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2019.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (05793/2021 [06] - C9-0052/2021 - 2020/2155(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Razrješnica za 2019.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (05793/2021 [07] - C9-0053/2021 - 2020/2156(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

CULT

- Razrješnica za 2019.: Europska agencija za lijekove (EMA) (05793/2021 [08] - C9-0054/2021 - 2020/2157(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) (05793/2021 [09] - C9-0055/2021 - 2020/2158(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2019.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (05793/2021 [10] - C9-0056/2021 - 2020/2159(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Razrječnica za 2019.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (05793/2021 [11] - C9-0057/2021 - 2020/2160(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Razrječnica za 2019.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (05793/2021 [12] - C9-0058/2021 - 2020/2161(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Razrješnica za 2019.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (05793/2021 [13] - C9-0059/2021 - 2020/2162(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2019.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (05793/2021 [14] - C9-0060/2021 - 2020/2163(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za kibersigurnost (ENISA) (05793/2021 [15] - C9-0061/2021 - 2020/2164(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA) (05793/2021 [16] - C9-0062/2021 - 2020/2165(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Razrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) (05793/2021 [17] - C9-0063/2021 - 2020/2166(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2019.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX) (05793/2021 [18] - C9-0064/2021 - 2020/2167(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, LIBE

- Razrješnica za 2019.: Agencija za europski GNSS (GSA) (05793/2021 [19] - C9-0065/2021 - 2020/2168(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2019.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (05793/2021 [20] - C9-0066/2021 - 2020/2169(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PECH

- Razrješnica za 2019.: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (05793/2021 [21] - C9-0067/2021 - 2020/2170(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2019.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA) (05793/2021 [22] - C9-0068/2021 - 2020/2171(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) (05793/2021 [23] - C9-0069/2021 - 2020/2172(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2019.: Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) (05793/2021 [24] - C9-0070/2021 - 2020/2173(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

FEMM

- Razrješnica za 2019.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (05793/2021 [25] - C9-0071/2021 - 2020/2174(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Razrješnica za 2019.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (05793/2021 [26] - C9-0072/2021 - 2020/2175(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON, EMPL

- Razrješnica za 2019.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (05793/2021 [27] - C9-0073/2021 - 2020/2176(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Razrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora (ACER) (05793/2021 [28] - C9-0074/2021 - 2020/2177(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2019.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (05793/2021 [29] - C9-0075/2021 - 2020/2178(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, IMCO

- Razrješnica za 2019.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (05793/2021 [30] - C9-0076/2021 - 2020/2179(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2019.: Europski potporni ured za azil (EASO) (05793/2021 [31] - C9-0077/2021 - 2020/2180(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2019.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (05793/2021 [32] - C9-0078/2021 - 2020/2181(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun Europske unije – 8. ERF (05282/2021 - C9-0079/2021 - 2020/2190(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun Europske unije – 9. ERF (05284/2021 - C9-0080/2021 - 2020/2190(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun Europske unije – 10. ERF (05286/2021 - C9-0081/2021 - 2020/2190(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun Europske unije – 11. ERF (05289/2021 - C9-0082/2021 - 2020/2190(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Republike Hondurasa o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju (12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

DEVE

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane te Sporazuma između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u vezi sa sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka+ (05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET, INTA

mišljenje :

DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2019/816 o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije i Uredbe (EU) 2019/818 o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija i izmjeni uredaba (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 i (EU) 2019/816 za potrebe uvođenja dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama (COM(2021)0096 - C9-0088/2021 - 2021/0046(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju uvjeta za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1862 i Uredbe (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] (COM(2019)0003 [02] - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, TRAN

2) odbora

- Izvješće o provedbi Uredbe (EU) br. 305/2011 o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda (Uredba o građevnim proizvodima) (2020/2028(INI)) - IMCO - : Christian Doleschal (A9-0012/2021)

- Izvješće o radu Europskog ombudsmana – godišnje izvješće za 2019. (2020/2125(INI)) - PETI - : Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

- Izvješće o provedbi Direktive Vijeća 2000/78/EZ o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja u svjetlu Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom (2020/2086(INI)) - EMPL - : Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

- * Izvješće o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja (COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS)) - ECON - : Sven Giegold (A9-0015/2021)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1005/2008 i Uredbe (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kontrole ribarstva (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD)) - PECH - : Clara Aguilera (A9-0016/2021)

- Izvješće o novoj strategiji EU-a i Afrike: partnerstvo za održiv i uključiv razvoj (2020/2041(INI)) - DEVE - : Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

- Izvješće s preporukama Komisiji o korporativnoj dužnoj pažnji i korporativnoj odgovornosti (2020/2129(INL)) - JURI - : Lara Wolters (A9-0018/2021)

- Izvješće o uspostavi mehanizma EU-a za graničnu prilagodbu emisija ugljika koji je usklađen s pravilima WTO-a (2020/2043(INI)) - ENVI - : Yannick Jadot (A9-0019/2021)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Carlesu Puigdemontu i Casamajóu (2020/2024(IMM)) - JURI - : Angel Dzhambazki (A9-0020/2021)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Antoniju Comínu i Oliveresu (2020/2025(IMM)) - JURI - : Angel Dzhambazki (A9-0021/2021)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Clari Ponsatí Obiols (2020/2031(IMM)) - JURI - : Angel Dzhambazki (A9-0022/2021)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Valteru Flegi (2020/2054(IMM)) - JURI - : Andrzej Halicki (A9-0023/2021)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Nunu Melu (2020/2050(IMM)) - JURI - : Manon Aubry (A9-0024/2021)

- Izvješće o europskom semestru za koordinaciju ekonomskih politika: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjoj strategiji održivog rasta za 2021. (2020/2244(INI)) - EMPL - : Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

- Izvješće o europskom semestru za koordinaciju ekonomskih politika: godišnja strategija održivog rasta 2021. (2021/2004(INI)) - ECON - : Markus Ferber (A9-0036/2021)


17. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda za prvu plenarnu sjednicu u ožujku 2021. (PE 689.224/PDOJ). U vezi s njim su predložene sljedeće izmjene (članak 158. Poslovnika):

Predsjedatelj je priopćio da je primio dva zahtjeva za primjenu hitnog postupka (članak 163. Poslovnika) za donošenje sljedećih predmeta tijekom ove plenarne sjednice:

- Jednakovrijednost šumskog reprodukcijskog materijala proizvedenog u Ujedinjenoj Kraljevini (točka 49 konačnog prijedloga dnevnog reda);

- Jednakovrijednost pregleda na terenu i provjera postupaka održavanja sorata poljoprivrednih biljnih vrsta koje se provode u Ujedinjenoj Kraljevini (točka 50 konačnog prijedloga dnevnog reda).

Predsjedatelj je također priopćio da će se o tim zahtjevima glasovati za vrijeme današnjeg glasovanja.

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika, predsjedatelj je predložio sljedeće izmjene konačnog prijedloga dnevnog reda:

Utorak

Izjava Komisije na temu Postupanje s obzirom na gospodarski učinak pandemije bolesti COVID-19 usmjeravanjem na ulaganja, konkurentnost i vještine (točka 86 konačnog prijedloga dnevnog reda) postaje treća točka na poslijepodnevnom dnevnom redu, nakon rasprave na temu Rad Europskog ombudsmana – godišnje izvješće za 2019. godinu (točka 33 konačnog prijedloga dnevnog reda).

Predsjedatelj je na kraju obznanio da će se glasovanje odvijati u više sesija ovisno o broju amandmana i broju zahtjeva za glasovanje po dijelovima i odvojeno glasovanje. Informacije o raspodjeli glasovanja bit će dostupne na internetskim stranicama Parlamenta u rubrici “Prioritetne informacije i dokumenti”.

Parlament je odobrio te prijedloge.

Time je utvrđen plan rada.


18. Mehanizam EU-a za graničnu prilagodbu emisija ugljika, usklađen s pravilima WTO-a (rasprava)

Izvješće „Prema uspostavi mehanizma EU-a za graničnu prilagodbu emisija ugljika, usklađenog s pravilima WTO-a" [2020/2043(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

Yannick Jadot predstavio je izvješće.

PREDSJEDA: Marcel KOLAJA
potpredsjednik

Govorili su Karin Karlsbro (izvjestiteljica za mišljenje odbora INTA) i Luis Garicano (izvjestitelj za mišljenje odbora ECON).

Govorio je Paolo Gentiloni (povjerenik Komisije).

Govorili su Margarida Marques (izvjestiteljica za mišljenje odbora BUDG), Nicolás González Casares (izvjestitelj za mišljenje odbora ITRE), Adam Jarubas, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Mohammed Chahim, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Pascal Canfin, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Laura Huhtasaari, u ime Kluba zastupnika ID-a, Manuela Ripa, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Grzegorz Tobiszowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Manuel Bompard, u ime Kluba zastupnika The Left, Edina Tóth, nezavisna zastupnica, Christophe Hansen, Jytte Guteland, Valérie Hayer i Catherine Griset.

(Nastavak rasprave: točka 20 zapisnika od 8.3.2021.)


19. Glasovanje

Parlament je glasovao o:

Zahtjev za ukidanje imuniteta Carlesu Puigdemontu i Casamajóu
Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Carlesu Puigdemontu i Casamajóu [2020/2024(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021);

Zahtjev za ukidanje imuniteta Antoniju Comínu i Oliveresu
Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Antoniju Comínu i Oliveresu [2020/2025(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021);

Zahtjev za ukidanje imuniteta Clari Ponsati Obiols
Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Clari Ponsatí Obiols [2020/2031(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021);

Zahtjev za ukidanje imuniteta Valteru Flegi
Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Valteru Flegi [2020/2054(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Andrzej Halicki (A9-0023/2021);

Zahtjev za ukidanje imuniteta Nunu Melu
Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Nunu Melu [2020/2050(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Manon Aubry (A9-0024/2021).

Parlament je glasovao o sljedećim zahtjevima za primjenom hitnog postupka (članak 163. Poslovnika):

Jednakovrijednost šumskog reprodukcijskog materijala proizvedenog u Ujedinjenoj Kraljevini ***I
[COM(2020)0852 - C9-0430/2020- 2020/0378(COD)] - Odbor AGRI

Jednakovrijednost pregleda na terenu i provjera postupaka održavanja sorata poljoprivrednih biljnih vrsta koje se provode u Ujedinjenoj Kraljevini ***I
[COM(2020)0853 - C9-0431/2020- 2020/0379(COD)] - Odbor AGRI.

Parlament je glasovao o zahtjevu za glasovanje o amandmanima umjesto o privremenom sporazumu (članak 59. stavak 3. Poslovnika) (zahtjev Kluba zastupnika ID) za:

Program InvestEU ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Odbor za proračune - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: José Manuel Fernandes i Irene Tinagli (A9-0203/2020).

Glasovanje je bilo moguće do 19:45 h.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja objavljuju se u utorak 9. ožujka 2021. u 9:00 h.


20. Mehanizam EU-a za graničnu prilagodbu emisija ugljika, usklađen s pravilima WTO-a (nastavak rasprave)

Izvješće „Prema uspostavi mehanizma EU-a za graničnu prilagodbu emisija ugljika, usklađenog s pravilima WTO-a" [2020/2043(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

(Početak rasprave: točka 18 zapisnika od 8.3.2021.)

Govorili su Damien Carême, Hermann Tertsch, Silvia Modig, Pernille Weiss, Pedro Marques, Martin Hojsík i Markus Buchheit.

PREDSJEDA: Roberta METSOLA
potpredsjednica

Govorili su Bas Eickhout, Geert Bourgeois, Petros Kokkalis, Agnès Evren, Joachim Schuster, Roman Haider, Sara Matthieu, Jessica Stegrud, Maria Spyraki, Christel Schaldemose, Michael Bloss, Anna Zalewska, Lídia Pereira, Javi López, Ville Niinistö, Angelika Niebler, Sándor Rónai, Jakop G. Dalunde, Angelika Winzig, Seán Kelly, Massimiliano Salini i Tom Berendsen.

Govorio je Paolo Gentiloni (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 17 zapisnika od 9.3.2021. (amandmani); točka 14 zapisnika od 10.3.2021. (konačno glasovanje).


21. Administrativna suradnja u području oporezivanja * (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja [COM(2020)0314 - C9-0213/2020- 2020/0148(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Sven Giegold (A9-0015/2021)

Sven Giegold predstavio je izvješće.

Govorio je Paolo Gentiloni (povjerenik Komisije).

Govorili su Lídia Pereira, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Aurore Lalucq, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Monica Semedo, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Gunnar Beck, u ime Kluba zastupnika ID-a, Bogdan Rzońca, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika The Left, Paul Tang, Eugen Jurzyca, José Gusmão i Evelyn Regner.

Govorio je Paolo Gentiloni.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 17 zapisnika od 9.3.2021. (amandmani); točka 14 zapisnika od 10.3.2021. (konačno glasovanje).


22. Korporativna dužna pažnja i korporativna odgovornost (rasprava)

Izvješće s preporukama Komisiji o korporativnoj dužnoj pažnji i korporativnoj odgovornosti [2020/2129(INL)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Lara Wolters (A9-0018/2021)

Lara Wolters predstavila je izvješće.

Govorio je Raphaël Glucksmann (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFET) i Bernd Lange (izvjestitelj za mišljenje Odbora INTA).

Govorio je Didier Reynders (povjerenik Komisije).

Govorili su Marc Tarabella (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Axel Voss, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Pascal Durand, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ID-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Geert Bourgeois, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Manon Aubry, u ime Kluba zastupnika The Left (Predsjedateljica je podsjetila na odredbe članka 10. stavka 3. Poslovnika), Mislav Kolakušić, nezavisni zastupnik, Pernille Weiss, Kathleen Van Brempt i Karin Karlsbro.

PREDSJEDA: Nicola BEER
potpredsjednica

Govorili su Marie Toussaint, Jorge Buxadé Villalba, Helmut Scholz, Enikő Győri, Tom Vandenkendelaere, Bettina Vollath, Barry Andrews, Anna Cavazzini, Dorien Rookmaker, Salvatore De Meo, Ibán García Del Blanco, Svenja Hahn i Grace O'Sullivan.

Govorio je Didier Reynders.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 17 zapisnika od 9.3.2021. (amandmani); točka 14 zapisnika od 10.3.2021. (konačno glasovanje).


23. Provedba Uredbe o građevnim proizvodima (rasprava)

Izvješće o provedbi Uredbe (EU) br. 305/2011 o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda (Uredba o građevnim proizvodima) [2020/2028(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

Christian Doleschal predstavio je izvješće.

Govorio je Didier Reynders (povjerenik Komisije).

Govorili su Antonius Manders, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Grapini, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sandro Gozi, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Virginie Joron, u ime Kluba zastupnika ID-a, Claude Gruffat, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Carlo Fidanza, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Tomislav Sokol, Christel Schaldemose, Vlad-Marius Botoş, Alessandra Basso i Beata Mazurek.

Govorio je Didier Reynders.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 14 zapisnika od 10.3.2021..


24. Jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja u svjetlu Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom (rasprava)

Izvješće o provedbi Direktive Vijeća 2000/78/EZ o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja u svjetlu Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom [2020/2086(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

Katrin Langensiepen predstavila je izvješće.

Govorila je Helena Dalli (povjerenica Komisije).

Govorili su Juan Fernando López Aguilar (izvjestitelj za mišljenje Odbora LIBE), Frances Fitzgerald (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), Demetris Papadakis (izvjestitelj za mišljenje Odbora PETI), Stelios Kympouropoulos, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Marc Angel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Radka Maxová, u ime Kluba zastupnika Renew-a, France Jamet, u ime Kluba zastupnika ID-a, Tilly Metz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Margarita de la Pisa Carrión, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sandra Pereira, u ime Kluba zastupnika The Left-a, Lefteris Nikolaou-Alavanos, nezavisni, Miriam Lexmann, Alicia Homs Ginel, Dragoş Pîslaru, Stefania Zambelli, Sylwia Spurek, Elżbieta Rafalska, Ádám Kósa, Maria Walsh, Marianne Vind, Gerolf Annemans, Daniela Rondinelli, Loucas Fourlas, Alex Agius Saliba, Guido Reil, Krzysztof Hetman, Brando Benifei, Julie Lechanteux i Nicolaus Fest.

Govorila je Helena Dalli.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 17 zapisnika od 9.3.2021. (amandmani); točka 14 zapisnika od 10.3.2021. (konačno glasovanje).


25. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Iznimno se mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja koja sadrže najviše 400 riječi.


26. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se u dokumentu „Rezultati poimeničnih glasovanja”, koji je priložen zaspisniku sa sjednice te dostupan na internetskoj stranici Parlamenta, služe samo za informaciju i njima se ne mijenjaju rezultati glasovanja objavljeni na sjednici.

Elektronička verzija dokumenta redovito se ažurira tijekom najviše dva tjedna nakon posljednjeg dana plenarne sjednice.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


27. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” 689.224/OJMA).


28. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:36 h.


29. Zaključenje godišnjeg zasjedanja

Zasjedanje 2020-2021 Europskog parlamenta je zaključeno.

U skladu s odredbama Ugovora, Parlament zasjeda sutra, u utorak 9. ožujka 2021. u 9:00 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Glavni tajnik

Predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Ciuhodaru Tudor, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lundgren Peter, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ispričani:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Zbog pandemije bolesti COVID-19, uspostavljen je sustav glasovanja na daljinu (prema Odluci Predsjedništva od 20. ožujka 2020. o dopuni svoje Odluke od 3. svibnja 2004. o Pravnilniku o glasovanju). Imena zastupnika koji su pristupili glasovanju navedena su u dokumentu "Poimenični rezultati glasovanja" koji je priložen zapisniku s dnevne sjednice i dostupan na internetskoj stranici Parlamenta.

Posljednje ažuriranje: 29. studenog 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti