Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0108(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0203/2020

Debaty :

PV 09/03/2021 - 4
CRE 09/03/2021 - 4

Głosowanie :

PV 13/11/2020 - 7
PV 13/11/2020 - 11
PV 09/03/2021 - 3
PV 09/03/2021 - 17

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0306
P9_TA(2021)0068

Protokół
XML 13k
Wtorek, 9 marca 2021 r. - Bruksela

3. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania:

Wniosek o uchylenie immunitetu Carlesa Puigdemonta i Casamajó
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Carlesa Puigdemonta i Casamajó [2020/2024(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021)

(Wymagana zwykła większość)
Głosowanie tajne (art. 191 Regulaminu)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0059)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 1)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 9.3.2021)

Wniosek o uchylenie immunitetu Antonia Comína i Oliveresa
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Antonia Comína i Oliveresa [2020/2025(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021)

(Wymagana zwykła większość)
Głosowanie tajne (art. 191 Regulaminu)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0060)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 2)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 2 protokołu z dnia 9.3.2021)

Wniosek o uchylenie immunitetu Clary Ponsatí Obiols
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Clary Ponsatí Obiols [2020/2031(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021)

(Wymagana zwykła większość)
Głosowanie tajne (art. 191 Regulaminu)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0061)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 3)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 3 protokołu z dnia 9.3.2021)

Wniosek o uchylenie immunitetu Valtera Flega
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Valtera Flega [2020/2054(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Andrzej Halicki (A9-0023/2021)

(Wymagana zwykła większość)
Głosowanie tajne (art. 191 Regulaminu)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0062)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 4)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 4 protokołu z dnia 9.3.2021)

Wniosek o uchylenie immunitetu Nuna Mela
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Nuna Mela [2020/2050(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Manon Aubry (A9-0024/2021)

(Wymagana zwykła większość)
Głosowanie tajne (art. 191 Regulaminu)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0063)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 5)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 5 protokołu z dnia 9.3.2021)

Równoważność leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego w Zjednoczonym Królestwie ***I
[COM(2020)0852 - C9-0430/2020- 2020/0378(COD)] - komisja AGRI

WNIOSEK O ZASTOSOWANIE TRYBU PILNEGO

W GI (przy 617 głosach za, 76 głosach przeciw, 4 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Równoważność inspekcji polowych i równoważność kontroli praktyk dotyczących zachowania odmian gatunków roślin rolniczych przeprowadzanych w Zjednoczonym Królestwie ***I
[COM(2020)0853 - C9-0431/2020- 2020/0379(COD)] - komisja AGRI

WNIOSEK O ZASTOSOWANIE TRYBU PILNEGO

W GI (przy 617 głosach za, 76 głosach przeciw, 4 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Program InvestEU ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK O PODDANIE POD GŁOSOWANIE POPRAWEK ZAMIAST WSTĘPNEGO POROZUMIENIA (grupa ID)

Odrzucono w GI (przy 84 głosach za, 582 głosach przeciw, 31 głosach wstrzymujących się)

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności