Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0108(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0203/2020

Debatter :

PV 09/03/2021 - 4
CRE 09/03/2021 - 4

Omröstningar :

PV 13/11/2020 - 7
PV 13/11/2020 - 11
PV 09/03/2021 - 3
PV 09/03/2021 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2020)0306
P9_TA(2021)0068

Protokoll
XML 14k
Tisdagen den 9 mars 2021 - Bryssel

3. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Begäran om upphävande av Carles Puigdemont i Casamajós immunitet
Betänkande om begäran om upphävande av Carles Puigdemont i Casamajós immunitet [2020/2024(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021)

(enkel majoritet erfordrades)
Sluten omröstning (artikel 191 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0059)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 9.3.2021)

Begäran om upphävande av Antoni Comín i Oliveres immunitet
Betänkande om begäran om upphävande av Antoni Comín i Oliveres immunitet [2020/2025(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021)

(enkel majoritet erfordrades)
Sluten omröstning (artikel 191 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0060)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 2 i protokollet av den 9.3.2021)

Begäran om upphävande av Clara Ponsatí Obiols immunitet
Betänkande om begäran om upphävande av Clara Ponsatí Obiols immunitet [2020/2031(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021)

(enkel majoritet erfordrades)
Sluten omröstning (artikel 191 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0061)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 3 i protokollet av den 9.3.2021)

Begäran om upphävande av Valter Flegos immunitet
Betänkande om begäran om upphävande av Valter Flegos immunitet [2020/2054(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Andrzej Halicki (A9-0023/2021)

(enkel majoritet erfordrades)
Sluten omröstning (artikel 191 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0062)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 4 i protokollet av den 9.3.2021)

Begäran om upphävande av Nuno Melos immunitet
Betänkande om begäran om upphävande av Nuno Melos immunitet [2020/2050(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Manon Aubry (A9-0024/2021)

(enkel majoritet erfordrades)
Sluten omröstning (artikel 191 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0063)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 5 i protokollet av den 9.3.2021)

Likvärdighet för skogsodlingsmaterial producerat i Förenade kungariket ***I
[COM(2020)0852 - C9-0430/2020- 2020/0378(COD)] - AGRI-utskottet

BEGÄRAN OM BRÅDSKANDE FÖRFARANDE

Det beslutades genom omröstning med namnupprop (617 röster för, 76 röster emot, 4 nedlagda röster), att det brådskande förfarandet skulle tillämpas.

Likvärdighet för fältbesiktningar och likvärdighet för kontroller av förfaranden för upprätthållande av sorter av arter av lantbruksväxter som utförs i Förenade kungariket ***I
[COM(2020)0853 - C9-0431/2020- 2020/0379(COD)] - AGRI-utskottet

BEGÄRAN OM BRÅDSKANDE FÖRFARANDE

Det beslutades genom omröstning med namnupprop (617 röster för, 76 röster emot, 4 nedlagda röster), att det brådskande förfarandet skulle tillämpas.

InvestEU-programmet ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: José Manuel Fernandes och Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

BEGÄRAN OM ATT RÖSTA OM ÄNDRINGSFÖRSLAGEN I STÄLLET FÖR DEN PRELIMINÄRA ÖVERENSKOMMELSEN (ID-gruppen)

Förkastades genom omröstning med namnupprop (84 röster för, 582 röster emot, 31 nedlagda röster)

Senaste uppdatering: 28 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy