Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0102(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0196/2020

Indgivne tekster :

A9-0196/2020

Forhandlinger :

PV 12/11/2020 - 5
CRE 12/11/2020 - 5
PV 09/03/2021 - 5
CRE 09/03/2021 - 5

Afstemninger :

PV 09/03/2021 - 17

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0304
P9_TA(2021)0069

Protokol
XML 7k
Tirsdag den 9. marts 2021 - Bruxelles

5. Et EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 ("EU4Health-programmet") ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 282/2014 ("EU4Health-programmet") [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 12. november 2020 (punkt 5 i protokollen af 12.11.2020).
En første afstemning havde fundet sted den 13. november 2020 og sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4,
(punkt 7 i protokollen af 13.11.2020).

Cristian-Silviu Buşoi forelagde betænkningen.

Taler: Stella Kyriakides (medlem af Kommissionen).

Talere: Nicolae Ştefănuță (ordfører for udtalelse fra BUDG), Dolors Montserrat for PPE-Gruppen, Sara Cerdas for S&D-Gruppen, Véronique Trillet-Lenoir for Renew-Gruppen, Luisa Regimenti for ID-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Joanna Kopcińska for ECR-Gruppen, João Ferreira for The Left-Gruppen, Mislav Kolakušić, løsgænger, Maria Spyraki, Jytte Guteland og Frédérique Ries.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Joëlle Mélin, Rasmus Andresen, Anna Zalewska, Marc Botenga, Ivan Vilibor Sinčić, Radan Kanev, Nicolás González Casares, Linea Søgaard-Lidell, Silvia Sardone, Piernicola Pedicini, Johan Van Overtveldt, Giorgos Georgiou, Antoni Comín i Oliveres, Sunčana Glavak, Alessandra Moretti, Irena Joveva, Maxette Pirbakas, Tilly Metz, Andżelika Anna Możdżanowska, Kostas Papadakis, Lídia Pereira, Victor Negrescu, Jean-Lin Lacapelle, Beata Mazurek, Edina Tóth, Loucas Fourlas, Romana Jerković, Marlene Mortler, Christel Schaldemose, Krzysztof Hetman, István Ujhelyi, Tomislav Sokol, Günther Sidl, Paulo Rangel, Predrag Fred Matić, Seán Kelly og Stelios Kympouropoulos.

Taler: Stella Kyriakides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17 i protokollen af 9.3.2021.

(Mødet udsat kl. 12.51.)

Seneste opdatering: 11. maj 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik