Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0102(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0196/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0196/2020

Keskustelut :

PV 12/11/2020 - 5
CRE 12/11/2020 - 5
PV 09/03/2021 - 5
CRE 09/03/2021 - 5

Äänestykset :

PV 12/11/2020 - 19
PV 13/11/2020 - 7
PV 09/03/2021 - 17

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0304
P9_TA(2021)0069

Pöytäkirja
XML 7k
Tiistai 9. maaliskuuta 2021 - Bryssel

5. EU:n terveysalan toimintaohjelma kaudeksi 2021–2027 (”EU4Health-ohjelma”) ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n terveysalan toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2021–2027 ja asetuksen (EU) N:o 282/2014 kumoamisesta (”EU4Health-ohjelma”) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 12. marraskuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 12.11.2020, kohta 5).
Ensimmäinen äänestys toimitettiin 13. marraskuuta 2020 ja asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 13.11.2020, kohta 7).

Cristian-Silviu Buşoi esitteli mietinnön.

Stella Kyriakides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Nicolae Ştefănuță (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dolors Montserrat PPE-ryhmän puolesta, Sara Cerdas S&D-ryhmän puolesta, Véronique Trillet-Lenoir Renew-ryhmän puolesta, Luisa Regimenti ID-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Joanna Kopcińska ECR-ryhmän puolesta, João Ferreira The Left-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mislav Kolakušić, Maria Spyraki, Jytte Guteland ja Frédérique Ries.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Joëlle Mélin, Rasmus Andresen, Anna Zalewska, Marc Botenga, Ivan Vilibor Sinčić, Radan Kanev, Nicolás González Casares, Linea Søgaard-Lidell, Silvia Sardone, Piernicola Pedicini, Johan Van Overtveldt, Giorgos Georgiou, Antoni Comín i Oliveres, Sunčana Glavak, Alessandra Moretti, Irena Joveva, Maxette Pirbakas, Tilly Metz, Andżelika Anna Możdżanowska, Kostas Papadakis, Lídia Pereira, Victor Negrescu, Jean-Lin Lacapelle, Beata Mazurek, Edina Tóth, Loucas Fourlas, Romana Jerković, Marlene Mortler, Christel Schaldemose, Krzysztof Hetman, István Ujhelyi, Tomislav Sokol, Günther Sidl, Paulo Rangel, Predrag Fred Matić, Seán Kelly ja Stelios Kympouropoulos.

Stella Kyriakides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.3.2021, kohta 17.

(Istunto keskeytettiin klo 12.51.)

Päivitetty viimeksi: 28. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö