Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0102(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0196/2020

Teksty złożone :

A9-0196/2020

Debaty :

PV 12/11/2020 - 5
CRE 12/11/2020 - 5
PV 09/03/2021 - 5
CRE 09/03/2021 - 5

Głosowanie :

PV 09/03/2021 - 17

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0304
P9_TA(2021)0069

Protokół
XML 7k
Wtorek, 9 marca 2021 r. - Bruksela

5. Program działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 („Program UE dla zdrowia”) ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021-2027 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 282/2014 („Program UE dla zdrowia”) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Pierwsza debata odbyła się 12 listopada 2020 r. (pkt 5 protokołu z dnia 12.11.2020).
Pierwsze głosowanie odbyło się 13 listopada 2020 r., a sprawę odesłano do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu (pkt 7 protokołu z dnia 13.11.2020).

Cristian-Silviu Buşoi przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Stella Kyriakides (członkini Komisji).

Głos zabrali: Nicolae Ştefănuță (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Dolors Montserrat w imieniu grupy PPE, Sara Cerdas w imieniu grupy S&D, Véronique Trillet-Lenoir w imieniu grupy Renew, Luisa Regimenti w imieniu grupy ID, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Joanna Kopcińska w imieniu grupy ECR, João Ferreira w imieniu grupy The Left, Mislav Kolakušić niezrzeszony, Maria Spyraki, Jytte Guteland i Frédérique Ries.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Joëlle Mélin, Rasmus Andresen, Anna Zalewska, Marc Botenga, Ivan Vilibor Sinčić, Radan Kanev, Nicolás González Casares, Linea Søgaard-Lidell, Silvia Sardone, Piernicola Pedicini, Johan Van Overtveldt, Giorgos Georgiou, Antoni Comín i Oliveres, Sunčana Glavak, Alessandra Moretti, Irena Joveva, Maxette Pirbakas, Tilly Metz, Andżelika Anna Możdżanowska, Kostas Papadakis, Lídia Pereira, Victor Negrescu, Jean-Lin Lacapelle, Beata Mazurek, Edina Tóth, Loucas Fourlas, Romana Jerković, Marlene Mortler, Christel Schaldemose, Krzysztof Hetman, István Ujhelyi, Tomislav Sokol, Günther Sidl, Paulo Rangel, Predrag Fred Matić, Seán Kelly i Stelios Kympouropoulos.

Głos zabrała Stella Kyriakides.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 17 protokołu z dnia 9.3.2021.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.51.)

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności