Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0102(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0196/2020

Predkladané texty :

A9-0196/2020

Rozpravy :

PV 12/11/2020 - 5
CRE 12/11/2020 - 5
PV 09/03/2021 - 5
CRE 09/03/2021 - 5

Hlasovanie :

PV 09/03/2021 - 17

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0304
P9_TA(2021)0069

Zápisnica
XML 7k
Utorok, 9. marca 2021 - Brusel

5. Zriadenie akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 282/2014 [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 12. novembra 2020 (bod 5 zápisnice zo dňa 12.11.2020).
Prvé hlasovanie sa uskutočnilo 13. novembra 2020 a vec bola postúpená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 (bod 7 zápisnice zo dňa 13.11.2020).

Cristian-Silviu Buşoi uviedol správu.

V rozprave vystúpila Stella Kyriakides (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Nicolae Ştefănuță (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Dolors Montserrat v mene skupiny PPE, Sara Cerdas v mene skupiny S&D, Véronique Trillet-Lenoir v mene skupiny Renew, Luisa Regimenti v mene skupiny ID, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Joanna Kopcińska v mene skupiny ECR, João Ferreira v mene skupiny The Left, Mislav Kolakušić – nezaradený poslanec, Maria Spyraki, Jytte Guteland a Frédérique Ries.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Joëlle Mélin, Rasmus Andresen, Anna Zalewska, Marc Botenga, Ivan Vilibor Sinčić, Radan Kanev, Nicolás González Casares, Linea Søgaard-Lidell, Silvia Sardone, Piernicola Pedicini, Johan Van Overtveldt, Giorgos Georgiou, Antoni Comín i Oliveres, Sunčana Glavak, Alessandra Moretti, Irena Joveva, Maxette Pirbakas, Tilly Metz, Andżelika Anna Możdżanowska, Kostas Papadakis, Lídia Pereira, Victor Negrescu, Jean-Lin Lacapelle, Beata Mazurek, Edina Tóth, Loucas Fourlas, Romana Jerković, Marlene Mortler, Christel Schaldemose, Krzysztof Hetman, István Ujhelyi, Tomislav Sokol, Günther Sidl, Paulo Rangel, Predrag Fred Matić, Seán Kelly a Stelios Kympouropoulos.

V rozprave vystúpila Stella Kyriakides.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 17 zápisnice zo dňa 9.3.2021.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.51 h.)

Posledná úprava: 11. mája 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia