Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Вторник, 9 март 2021 г. - Брюксел

16. Настоящата политическа ситуация в Грузия (продължeние на разискването)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Настоящата политическа ситуация в Грузия (2021/2575(RSP))

(Начало на разискването: точка 14 от протокола от 9.3.2021 г.)

Изказаха се Andrius Kubilius, Carmen Avram, Kosma Złotowski, Vladimír Bilčík и Tomasz Piotr Poręba.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marcel KOLAJA
Заместник-председател

(Продължение на разискването: точка 18 от протокола от 9.3.2021 г.)

Последно осъвременяване: 28 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност