Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 - Βρυξέλλες

16. Η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Γεωργία (συνέχεια της συζήτησης)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Γεωργία (2021/2575(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2021)

Παρεμβαίνουν οι Andrius Kubilius, Carmen Avram, Kosma Złotowski, Vladimír Bilčík και Tomasz Piotr Poręba.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marcel KOLAJA
Αντιπρόεδρος

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2021)

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου