Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/0102(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A9-0196/2020

Rozpravy :

PV 12/11/2020 - 5
CRE 12/11/2020 - 5
PV 09/03/2021 - 5
CRE 09/03/2021 - 5

Hlasování :

PV 12/11/2020 - 19
PV 13/11/2020 - 7
PV 09/03/2021 - 17

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0304
P9_TA(2021)0069

Zápis
XML 11k
Úterý, 9. března 2021 - Brusel

17. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Program InvestEU ***I
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: José Manuel Fernandes a Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijata (P9_TA(2021)0068)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 6)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 (program „EU pro zdraví“) ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 a zrušuje nařízení (EU) č. 282/2014 (program „EU pro zdraví“) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijata (P9_TA(2021)0069)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 7)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích slučitelný s pravidly WTO
Zpráva o směru k mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, který bude slučitelný s pravidly WTO [2020/2043(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0071)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 9)

Správní spolupráce v oblasti daní *
Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní [COM(2020)0314 - C9-0213/2020- 2020/0148(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Sven Giegold (A9-0015/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0072)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 10)

Náležitá péče a odpovědnost podniků
Zpráva obsahující doporučení Komisi k náležité péči a odpovědnosti podniků [2020/2129(INL)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lara Wolters (A9-0018/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0073)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 11)

Rovné zacházení v zaměstnání a povolání s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením
Zpráva o provádění směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením [2020/2086(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0075)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 13)

Poslední aktualizace: 28. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí