Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0102(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0196/2020

Arutelud :

PV 12/11/2020 - 5
CRE 12/11/2020 - 5
PV 09/03/2021 - 5
CRE 09/03/2021 - 5

Hääletused :

PV 12/11/2020 - 19
PV 13/11/2020 - 7
PV 09/03/2021 - 17

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0304
P9_TA(2021)0069

Protokoll
XML 11k
Teisipäev, 9. märts 2021 - Brüssel

17. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette hääletuse tulemused

Programm „InvestEU“ ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse programm „InvestEU“ [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: José Manuel Fernandes ja Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2021)0068)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 6)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Liidu tervisevaldkonna tegevusprogramm ajavahemikuks 2021–2027 („EL tervise heaks“) ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu tervisevaldkonna tegevusprogramm ajavahemikuks 2021–2027 (programm „EL tervise heaks“) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 282/2014 [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2021)0069)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 7)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

WTO nõuetele vastava ELi süsinikdioksiidi piirimaksumehhanismi väljatöötamine
Raport WTO nõuetele vastava ELi süsinikdioksiidi piirimaksumehhanismi väljatöötamise kohta [2020/2043(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0071)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 9)

Maksustamisalane halduskoostöö *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta [COM(2020)0314 - C9-0213/2020- 2020/0148(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A9-0015/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0072)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 10)

Ettevõtte hoolsuskohustus ja vastutus
Raport soovitustega komisjonile ettevõtte hoolsuskohustuse ja vastutuse kohta [2020/2129(INL)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Lara Wolters (A9-0018/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0073)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 11)

Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni taustal
Raport nõukogu direktiivi 2000/78/EÜ (millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel) rakendamise kohta ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni taustal [2020/2086(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0075)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 13)

Viimane päevakajastamine: 28. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika