Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0102(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0196/2020

Debatten :

PV 12/11/2020 - 5
CRE 12/11/2020 - 5
PV 09/03/2021 - 5
CRE 09/03/2021 - 5

Stemmingen :

PV 12/11/2020 - 19
PV 13/11/2020 - 7
PV 09/03/2021 - 17

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0304
P9_TA(2021)0069

Notulen
XML 11k
Dinsdag 9 maart 2021 - Brussel

17. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming

InvestEU-programma ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2021)0068)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 6)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 (“EU4Health-programma”) ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014 (“EU4Health-programma”) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2021)0069)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 7)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens
Verslag “Op weg naar een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens” [2020/2043(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0071)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 9)

Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen *
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen [COM(2020)0314 - C9-0213/2020- 2020/0148(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sven Giegold (A9-0015/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0072)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 10)

Zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen
Verslag met aanbevelingen voor de Commissie over zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen [2020/2129(INL)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lara Wolters (A9-0018/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0073)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 11)

Gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap [2020/2086(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0075)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 13)

Laatst bijgewerkt op: 28 juni 2021Juridische mededeling - Privacybeleid