Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0102(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A9-0196/2020

Dezbateri :

PV 12/11/2020 - 5
CRE 12/11/2020 - 5
PV 09/03/2021 - 5
CRE 09/03/2021 - 5

Voturi :

PV 12/11/2020 - 19
PV 13/11/2020 - 7
PV 09/03/2021 - 17

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0304
P9_TA(2021)0069

Proces-verbal
XML 11k
Marţi, 9 martie 2021 - Bruxelles

17. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului

Programul InvestEU ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: José Manuel Fernandes și Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2021)0068)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 6)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Programul de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 („programul «UE pentru sănătate»”) ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 282/2014 („programul «UE pentru sănătate»”) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2021)0069)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 7)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon compatibil cu normele OMC
Raport referitor la „Către un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, compatibil cu normele OMC” [2020/2043(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0071)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 9)

Cooperarea administrativă în domeniul fiscal
Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal [COM(2020)0314 - C9-0213/2020- 2020/0148(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Sven Giegold (A9-0015/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0072)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 10)

Diligența necesară a întreprinderilor și răspunderea acestora
Raport conținând recomandări adresate Comisiei cu privire la diligența necesară a întreprinderilor și răspunderea acestora [2020/2129(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Lara Wolters (A9-0018/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0073)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 11)

Egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă în lumina CRPD
Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2000/78/CE a Consiliului de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă în lumina CRPD [2020/2086(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0075)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 13)

Ultima actualizare: 28 iunie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate