Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0102(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0196/2020

Rozpravy :

PV 12/11/2020 - 5
CRE 12/11/2020 - 5
PV 09/03/2021 - 5
CRE 09/03/2021 - 5

Hlasovanie :

PV 12/11/2020 - 19
PV 13/11/2020 - 7
PV 09/03/2021 - 17

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0304
P9_TA(2021)0069

Zápisnica
XML 10k
Utorok, 9. marca 2021 - Brusel

17. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania

Program InvestEU ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2021)0068)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 6)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Zriadenie akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 282/2014 [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2021)0069)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 7)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Smerom k mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach, ktorý bude zlučiteľný s pravidlami WTO
Správa s názvom Smerom k mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach, ktorý bude zlučiteľný s pravidlami WTO [2020/2043(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0071)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 9)

Administratívna spolupráca v oblasti daní
Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní [COM(2020)0314 - C9-0213/2020- 2020/0148(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sven Giegold (A9-0015/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0072)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 10)

Náležitá starostlivosť podnikov a zodpovednosť podnikov
Správa s odporúčaniami pre Komisiu k náležitej starostlivosti a zodpovednosti podnikov [2020/2129(INL)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Lara Wolters (A9-0018/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0073)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 11)

Rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, so zreteľom na UNCRPD
Správa o vykonávaní smernice Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, so zreteľom na UNCRPD [2020/2086(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0075)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 13)

Posledná úprava: 28. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia