Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 9 март 2021 г. - Брюксел
 1.Откриване на годишната сесия
 2.Откриване на заседанието
 3.Обявяване на резултатите от гласуването
 4.Програмата InvestEU ***I (разискване)
 5.Програма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021 – 2027 г. (програма „ЕС в подкрепа на здравето“) ***I (разискване)
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Първо гласуване
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Контрол на рибарството ***I (разискване)
 10.Дейности на Европейския омбудсман - годишен доклад за 2019 г. (разискване)
 11.Справяне с икономическото въздействие на пандемията от COVID-19 чрез поставяне на акцент върху инвестициите, конкурентоспособността и уменията (разискване)
 12.Удължаване на мандата на специалните комисии (продължение)
 13.Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 14.Настоящата политическа ситуация в Грузия (разискване)
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Настоящата политическа ситуация в Грузия (продължeние на разискването)
 17.Обявяване на резултатите от гласуването
 18.Настоящата политическа ситуация в Грузия (продължeние на разискването)
 19.Конфликтът в Сирия – 10 години след въстанието (разискване)
 20.Възобновяване на заседанието
 21.Конфликтът в Сирия – 10 години след въстанието (продължeние на разискването)
 22.Съобщение на председателството
 23.Конфликтът в Сирия – 10 години след въстанието (продължeние на разискването)
 24.Обяснения на вот
 25.Поправки на вот и намерения за гласуване
 26.Внасяне на документи
 27.Дневен ред на следващото заседание
 28.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Искане за снемане на имунитета на Карлес Пучдемон и Казамажо
 Приложение 2 - Искане за снемане на имунитета на Антони Комин и Оливерес
 Приложение 3 - Искане за снемане на имунитета на Клара Понсати и Убиолс
 Приложение 4 - Искане за снемане на имунитета на Валтер Флего
 Приложение 5 - Искане за снемане на имунитета на Нуну Мелу
Протокол (210 kb) Присъствен списък (48 kb) Резултати от различните гласувания (536 kb) Поименни гласувания (8521 kb) Приложение 1 (7 kb) Приложение 2 (7 kb) 
 
            Приложение 3 (7 kb) Приложение 4 (7 kb) Приложение 5 (7 kb) 
 
Протокол (210 kb) Присъствен списък (48 kb) Резултати от различните гласувания (536 kb) Поименни гласувания (8521 kb) Приложение 1 (7 kb) Приложение 2 (7 kb) 
 
            Приложение 3 (7 kb) Приложение 4 (7 kb) Приложение 5 (7 kb) 
 
Протокол (86 kb) Присъствен списък (13 kb) Резултати от различните гласувания (178 kb) Поименни гласувания (167 kb)    
 
Протокол (378 kb) Присъствен списък (87 kb) Резултати от различните гласувания (339 kb) Поименни гласувания (1333 kb)    
Последно осъвременяване: 28 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност