Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 4.Πρόγραμμα InvestEU ***I (συζήτηση)
 5.Πρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2021-2027 [πρόγραμμα «EU4HealthΗ»)] ***I (συζήτηση)
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Πρώτη ψηφοφορία
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Έλεγχος της αλιείας ***I (συζήτηση)
 10.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή - ετήσια έκθεση 2019 (συζήτηση)
 11.Αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 με επικέντρωση στις επενδύσεις, την ανταγωνιστικότητα και τις δεξιότητες (συζήτηση)
 12.Παράταση της εντολής των ειδικών επιτροπών (η συνέχεια που δόθηκε)
 13.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 14.Η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Γεωργία (συζήτηση)
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Γεωργία (συνέχεια της συζήτησης)
 17.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 18.Η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Γεωργία (συνέχεια της συζήτησης)
 19.Οι συγκρούσεις στη Συρία - 10 χρόνια μετά την εξέγερση (συζήτηση)
 20.Επανάληψη της συνεδρίασης
 21.Οι συγκρούσεις στη Συρία - 10 χρόνια μετά την εξέγερση (συνέχεια της συζήτησης)
 22.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 23.Οι συγκρούσεις στη Συρία - 10 χρόνια μετά την εξέγερση (συνέχεια της συζήτησης)
 24.Αιτιολογήσεις ψήφου
 25.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 26.Κατάθεση εγγράφων
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 28.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Αίτηση άρσης της ασυλίας του Carles Puigdemont i Casamajó
 Παράρτηµα 2 - Αίτηση άρσης της ασυλίας του Antoni Comín i Oliveres
 Παράρτηµα 3 - Αίτηση άρσης της ασυλίας της Clara Ponsatí Obiols
 Παράρτηµα 4 - Αίτηση άρσης της ασυλίας του Valter Flego
 Παράρτηµα 5 - Αίτηση άρσης της ασυλίας του Nuno Melo
Συνοπτικά πρακτικά (210 kb) Κατάσταση παρόντων (48 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (540 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (8521 kb) Παράρτημα 1 (8 kb) Παράρτημα 2 (8 kb) 
 
            Παράρτημα 3 (8 kb) Παράρτημα 4 (8 kb) Παράρτημα 5 (8 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (210 kb) Κατάσταση παρόντων (48 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (540 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (8521 kb) Παράρτημα 1 (8 kb) Παράρτημα 2 (8 kb) 
 
            Παράρτημα 3 (8 kb) Παράρτημα 4 (8 kb) Παράρτημα 5 (8 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (89 kb) Κατάσταση παρόντων (13 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (131 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (164 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (379 kb) Κατάσταση παρόντων (88 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (352 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1330 kb)    
Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου