Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 9 mars 2021 - Bryssel
 1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 4.InvestEU-programmet ***I (debatt)
 5.Program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 (programmet EU för hälsa) ***I (debatt)
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Första omröstningsomgången
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Fiskerikontroll ***I (debatt)
 10.Årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2019 (debatt)
 11.Hantering av covid-pandemins ekonomiska konsekvenser genom att fokusera på investeringar, konkurrenskraft och kompetens (debatt)
 12.Förlängning av mandatet för de särskilda utskotten (uppföljning)
 13.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 14.Det aktuella politiska läget i Georgien (debatt)
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Det aktuella politiska läget i Georgien (fortsättning på debatten)
 17.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 18.Det aktuella politiska läget i Georgien (fortsättning på debatten)
 19.Syrienkonflikten - 10 år efter revolten (debatt)
 20.Återupptagande av sammanträdet
 21.Syrienkonflikten - 10 år efter revolten (fortsättning på debatten)
 22.Meddelande från talmannen
 23.Syrienkonflikten - 10 år efter revolten (fortsättning på debatten)
 24.Röstförklaringar
 25.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 26.Inkomna dokument
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde
 28.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Begäran om upphävande av Carles Puigdemont i Casamajós immunitet
 Bilaga 2 - Begäran om upphävande av Antoni Comín i Oliveres immunitet
 Bilaga 3 - Begäran om upphävande av Clara Ponsatí Obiols immunitet
 Bilaga 4 - Begäran om upphävande av Valter Flegos immunitet
 Bilaga 5 - Begäran om upphävande av Nuno Melos immunitet
Protokoll (190 kb) Närvarolista (48 kb) Omröstningsresultat (480 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (4591 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
            Bilaga 3 (7 kb) Bilaga 4 (7 kb) Bilaga 5 (7 kb) 
 
Protokoll (190 kb) Närvarolista (48 kb) Omröstningsresultat (480 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (4591 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
            Bilaga 3 (7 kb) Bilaga 4 (7 kb) Bilaga 5 (7 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Närvarolista (12 kb) Omröstningsresultat (167 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (165 kb)    
 
Protokoll (349 kb) Närvarolista (77 kb) Omröstningsresultat (288 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1313 kb)    
Senaste uppdatering: 28 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy