Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 4k
Kolmapäev, 10. märts 2021 - Brüssel

10. Poola, Ungari ja Sloveenia valitsuse katse vaigistada vaba meediat (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Poola, Ungari ja Sloveenia valitsuse katse vaigistada vaba meediat (2021/2560(RSP))

Ana Paula Zacarias (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Jeroen Lenaers fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Michal Šimečka fraktsiooni Renew nimel, Tom Vandendriessche fraktsiooni ID nimel, Gwendoline Delbos-Corfield fraktsiooni Verts/ALE nimel, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel, Silvia Modig fraktsiooni The Left nimel, Márton Gyöngyösi (fraktsioonilise kuuluvuseta), Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Ramona Strugariu, Marco Dreosto, Salima Yenbou, Beata Szydło, Niyazi Kizilyürek, Balázs Hidvéghi, Radosław Sikorski, Leszek Miller, Laurence Farreng, Nicolas Bay, Tineke Strik, Kostas Papadakis, Sven Simon, Robert Biedroń (juhataja andis sõnajärje üle järgmisele sõnavõtjale ning tegi parlamendiliikme käitumise kohta märkuse), Irena Joveva, Christine Anderson, Clara Ponsatí Obiols, Paulo Rangel, Tanja Fajon, Anna Júlia Donáth ja Paolo Borchia.

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

Sõna võtsid Milan Uhrík, Tom Vandenkendelaere, Csaba Molnár, Maite Pagazaurtundúa, Magdalena Adamowicz, Elena Yoncheva, Sophia in 't Veld, Vladimír Bilčík, Petra Kammerevert, Nicola Beer ja Franc Bogovič.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Ana Paula Zacarias.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 11. mai 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika