Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 4k
Woensdag 10 maart 2021 - Brussel

10. De pogingen van de regeringen in Polen, Hongarije en Slovenië om de vrije media het zwijgen op te leggen (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De pogingen van de regeringen in Polen, Hongarije en Slovenië om de vrije media het zwijgen op te leggen (2021/2560(RSP))

Ana Paula Zacarias (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Michal Šimečka, namens de Renew-Fractie, Tom Vandendriessche, namens de ID-Fractie, Gwendoline Delbos-Corfield, namens de Verts/ALE-Fractie, Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, Silvia Modig, namens de Fractie The Left, Márton Gyöngyösi, niet-fractiegebonden lid, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Ramona Strugariu, Marco Dreosto, Salima Yenbou, Beata Szydło, Niyazi Kizilyürek, Balázs Hidvéghi, Radosław Sikorski, Leszek Miller, Laurence Farreng, Nicolas Bay, Tineke Strik, Kostas Papadakis, Sven Simon, Robert Biedroń (De Voorzitter verzoekt de spreker zijn toespraak die hij heeft onderbroken voort te zetten en neemt nota van zijn gedrag), Irena Joveva, Christine Anderson, Clara Ponsatí Obiols, Paulo Rangel, Tanja Fajon, Anna Júlia Donáth en Paolo Borchia.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Milan Uhrík, Tom Vandenkendelaere, Csaba Molnár, Maite Pagazaurtundúa, Magdalena Adamowicz, Elena Yoncheva, Sophia in 't Veld, Vladimír Bilčík, Petra Kammerevert, Nicola Beer en Franc Bogovič.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Ana Paula Zacarias.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 11 mei 2021Juridische mededeling - Privacybeleid