Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 4k
Miercuri, 10 martie 2021 - Bruxelles

10. Încercarea guvernului de a reduce la tăcere mass-media liberă în Polonia, Ungaria și Slovenia (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Încercarea guvernului de a reduce la tăcere mass-media liberă în Polonia, Ungaria și Slovenia (2021/2560(RSP))

Ana Paula Zacarias (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (vicepreședintă a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Jeroen Lenaers, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Michal Šimečka, în numele Grupului Renew, Tom Vandendriessche, în numele Grupului ID, Gwendoline Delbos-Corfield, în numele Grupului Verts/ALE, Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, Silvia Modig, în numele Grupului The Left, Márton Gyöngyösi, neafiliat, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Ramona Strugariu, Marco Dreosto, Salima Yenbou, Beata Szydło, Niyazi Kizilyürek, Balázs Hidvéghi, Radosław Sikorski, Leszek Miller, Laurence Farreng, Nicolas Bay, Tineke Strik, Kostas Papadakis, Sven Simon, Robert Biedroń (Președintele l-a invitat pe vorbitor să-și continue discursul, pe care el l-a întrerupt, și a luat act de comportamentul vorbitorului), Irena Joveva, Christine Anderson, Clara Ponsatí Obiols, Paulo Rangel, Tanja Fajon, Anna Júlia Donáth și Paolo Borchia.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

Au intervenit Milan Uhrík, Tom Vandenkendelaere, Csaba Molnár, Maite Pagazaurtundúa, Magdalena Adamowicz, Elena Yoncheva, Sophia in 't Veld, Vladimír Bilčík, Petra Kammerevert, Nicola Beer și Franc Bogovič.

Au intervenit Věra Jourová și Ana Paula Zacarias.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 11 mai 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate