Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 4k
Streda, 10. marca 2021 - Brusel

10. Vládne snahy umlčať slobodné médiá v Poľsku, Maďarsku a Slovinsku (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Vládne snahy umlčať slobodné médiá v Poľsku, Maďarsku a Slovinsku (2021/2560(RSP))

Ana Paula Zacarias (úradujúca predsedníčka Rady) a Věra Jourová (podpredsedníčka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Jeroen Lenaers v mene skupiny PPE, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Michal Šimečka v mene skupiny Renew, Tom Vandendriessche v mene skupiny ID, Gwendoline Delbos-Corfield v mene skupiny Verts/ALE, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR, Silvia Modig, v mene skupiny The Left, Márton Gyöngyösi – nezaradený poslanec, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Ramona Strugariu, Marco Dreosto, Salima Yenbou, Beata Szydło, Niyazi Kizilyürek, Balázs Hidvéghi, Radosław Sikorski, Leszek Miller, Laurence Farreng, Nicolas Bay, Tineke Strik, Kostas Papadakis, Sven Simon, Robert Biedroń (Predseda vyzval rečníka, aby pokračoval v prerušenom vystúpení, a vzal na vedomie jeho správanie), Irena Joveva, Christine Anderson, Clara Ponsatí Obiols, Paulo Rangel, Tanja Fajon, Anna Júlia Donáth a Paolo Borchia.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Milan Uhrík, Tom Vandenkendelaere, Csaba Molnár, Maite Pagazaurtundúa, Magdalena Adamowicz, Elena Yoncheva, Sophia in 't Veld, Vladimír Bilčík, Petra Kammerevert, Nicola Beer a Franc Bogovič.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Ana Paula Zacarias.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 11. mája 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia