Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/2557(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B9-0166/2021

Debatten :

PV 10/03/2021 - 11
CRE 10/03/2021 - 11

Stemmingen :

PV 11/03/2021 - 11
PV 11/03/2021 - 18

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0089

Notulen
XML 6k
Woensdag 10 maart 2021 - Brussel

11. Aanwijzing van de EU als vrijheidszone voor LGBTIQ (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Aanwijzing van de EU als vrijheidszone voor LGBTIQ (2021/2557(RSP))

Ana Paula Zacarias (fungerend voorzitter van de Raad) en Helena Dalli (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, en Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Nicola BEER
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pierre Karleskind, namens de Renew-Fractie, Jaak Madison, namens de ID-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, Eugenia Rodríguez Palop, namens de Fractie The Left, Antoni Comín i Oliveres, niet-fractiegebonden lid, Andrzej Halicki, Cyrus Engerer, Sophia in 't Veld, Annika Bruna, Alice Kuhnke, Patryk Jaki, Silvia Modig, Maria Walsh, Marc Angel, Moritz Körner, Nicolaus Fest, Sylwia Spurek, Nicola Procaccini, Malin Björk, Isabel Wiseler-Lima, Sylvie Guillaume, Liesje Schreinemacher, Angel Dzhambazki, Stelios Kympouropoulos, Łukasz Kohut en Katarina Barley.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli en Ana Paula Zacarias.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

- Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Maria Walsh, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki en Vladimír Bilčík, namens de PPE-Fractie, Cyrus Engerer, Marc Angel, Łukasz Kohut, Leszek Miller, Robert Biedroń, Marek Belka, Evin Incir, Johan Danielsson en Włodzimierz Cimoszewicz, namens de S&D-Fractie, Sophia in ’t Veld en Pierre Karleskind, namens de Renew-Fractie, Terry Reintke, Tineke Strik, Sylwia Spurek, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Gwendoline Delbos-Corfield, Saskia Bricmont, Romeo Franz, Damian Boeselager, Sergey Lagodinsky, Patrick Breyer, Damien Carême, Ernest Urtasun, Grace O’Sullivan, Rosa D’Amato, Caroline Roose, Henrike Hahn, Marie Toussaint, Hannah Neumann, Kira Marie Peter-Hansen, David Cormand, Daniel Freund, Francisco Guerreiro, Eleonora Evi, Sara Matthieu, Monika Vana, Claude Gruffat, Kim Van Sparrentak, Ignazio Corrao, Tilly Metz, Yannick Jadot, Alexandra Geese, Michael Bloss en Anna Cavazzini, namens de Verts/ALE-Fractie en Malin Björk, namens de Fractie The Left, over het uitroepen van de EU tot vrijheidszone voor LGBTIQ-personen (2021/2557(RSP)) (B9-0166/2021);

- Annika Bruna, Christine Anderson, Nicolaus Fest, Laura Huhtasaari, Simona Baldassarre, Annalisa Tardino en Isabella Tovaglieri, namens de ID-Fractie, over het uitroepen van de EU tot vrijheidszone voor LGBTIQ-personen (2021/2557(RSP)) (B9-0167/2021).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11 van de notulen van 11.3.2021 (amendementen); punt 18 van de notulen van 11.3.2021 (eindstemming).

Laatst bijgewerkt op: 8 november 2021Juridische mededeling - Privacybeleid