Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2028(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0012/2021

Keskustelut :

PV 08/03/2021 - 23
CRE 08/03/2021 - 23

Äänestykset :

PV 10/03/2021 - 14

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0074

Pöytäkirja
XML 11k
Keskiviikko 10. maaliskuuta 2021 - Bryssel

14. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Kalastuksenvalvonta ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1005/2008 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta kalastuksenvalvonnan osalta [COM(2018)0368 - C8-0238/2018- 2018/0193(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0076)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 14)

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2019
Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2019 [2020/2125(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0082)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 20)

WTO:n sääntöjen mukainen EU:n hiilidioksidipäästöjen tullimekanismi
Mietintö pyrkimyksistä luoda WTO:n sääntöjen mukainen EU:n hiilidioksidipäästöjen tullimekanismi [2020/2043(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0071)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)

Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta [COM(2020)0314 - C9-0213/2020- 2020/0148(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sven Giegold (A9-0015/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P9_TA(2021)0072)

(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 10)

Yritysten huolellisuusvelvoite ja vastuuvelvollisuus
Mietintö suosituksista komissiolle yritysten huolellisuusvelvoitteesta ja vastuuvelvollisuudesta [2020/2129(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Lara Wolters (A9-0018/2021)

(parlamentin jäsenten enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0073)

(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 11)

Rakennustuoteasetuksen täytäntöönpano
Mietintö rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 305/2011 (rakennustuoteasetus) täytäntöönpanosta [2020/2028(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0074)

(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 12)

Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa vammaisyleissopimuksen valossa
Mietintö yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY täytäntöönpanosta vammaisyleissopimuksen valossa [2020/2086(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (EMPL-valiokunta)

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0075)

(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 13)

Päivitetty viimeksi: 8. marraskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö