Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/2028(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A9-0012/2021

Debates :

PV 08/03/2021 - 23
CRE 08/03/2021 - 23

Balsojumi :

PV 10/03/2021 - 14

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0074

Protokols
XML 11k
Trešdiena, 2021. gada 10. marts - Brisele

14. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus.

Zivsaimniecības kontrole ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1224/2009 un attiecībā uz zivsaimniecības kontroli groza Padomes Regulas (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1005/2008 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1139 [COM(2018)0368 - C8-0238/2018- 2018/0193(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Clara Aguilera (A9-0016/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0076).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

Gada ziņojums par Eiropas Ombuda darbību 2019. gadā
Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2019. gadā [2020/2125(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referente: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0082).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

PTO prasībām pielāgots ES oglekļa ievedkorekcijas mehānisms
Ziņojums par virzību uz PTO prasībām pielāgotu ES oglekļa ievedkorekcijas mehānismu [2020/2043(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Yannick Jadot (A9-0019/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0071).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

Administratīvā sadarbība nodokļu jomā *
Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā [COM(2020)0314 - C9-0213/2020- 2020/0148(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sven Giegold (A9-0015/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P9_TA(2021)0072).

(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

Pienācīga rūpība uzņēmumu darbībā un uzņēmumu atbildība
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par pienācīgu rūpību uzņēmumu darbībā un uzņēmumu atbildību [2020/2129(INL)] - Juridiskā komiteja. Referente: Lara Wolters (A9-0018/2021).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0073).

(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

Būvizstrādājumu regulas īstenošana
Ziņojums par Regulas (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus, (Būvizstrādājumu regulas) īstenošanu [2020/2028(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Christian Doleschal (A9-0012/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0074).

(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

Vienlīdzīga attieksme pret nodarbinātību un profesiju, ņemot vērā UNCRPD
Ziņojums par Padomes Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, īstenošanu, ņemot vērā UNCRPD [2020/2086(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (EMPL komiteja)

Pieņemts (P9_TA(2021)0075).

(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 8. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika