Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 3k
Keskiviikko 10. maaliskuuta 2021 - Bryssel

21. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse liha-luujauhon vientiä polttoaineena koskevista siirtymäkauden toimenpiteistä (D069136/03 - 2021/2565(RPS) - määräaika: 18. toukokuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aklonifeenin, akrinatriinin, Bacillus pumilus QST 2808:n, klorantraniiliproolin, etirimolin, lufenuronin, pentiopyradin, pikloraamin ja Pseudomonas sp:n kannan DSMZ 13134 jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D070113/03 - 2021/2590(RPS) - määräaika: 6. toukokuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteiden VII–XI muuttamisesta (D070789/03 - 2021/2555(RPS) - määräaika: 10. toukokuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission asetus, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IAS 16, IAS 37, IAS 41, IFRS 1, IFRS 3 ja IFRS 9 osalta (D071568/01 - 2021/2586(RPS) - määräaika: 4. kesäkuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteiden II ja III muuttamisesta (D071732/01 - 2021/2587(RPS) - määräaika: 4. kesäkuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI.

Päivitetty viimeksi: 8. marraskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö