Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 2k
Srijeda, 10. ožujka 2021. - Bruxelles

21. Provedbene mjere (članak 112. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 142/2011 u pogledu prijelaznih mjera za izvoz mesno-koštanog brašna kao goriva za izgaranje (D069136/03 - 2021/2565(RPS) - rok: 18. svibnja 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI;

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za aklonifen, akrinatrin, Bacillus pumilus QST 2808, klorantraniliprol, etirimol, lufenuron, pentiopirad, pikloram i Pseudomonas sp. soj DSMZ 13134 u ili na određenim proizvodima (D070113/03 - 2021/2590(RPS) - rok: 6. svibnja 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI;

- Uredbe Komisije o izmjeni priloga od VII. do XI. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (D070789/03 - 2021/2555(RPS) - rok: 10. svibnja 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE (članak 57. Poslovnika), IMCO (članak 57. Poslovnika);

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnih računovodstvenih standarda 16, 37 i 41 i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 1, 3 i 9 (D071568/01 - 2021/2586(RPS) - rok: 4. lipnja 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI;

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D071732/01 - 2021/2587(RPS) - rok: 4. lipnja 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI.

Posljednje ažuriranje: 8. studenog 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti