Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 2k
Sreda, 10. marec 2021 - Bruselj

21. Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 glede prehodnih ukrepov za izvoz mesno-kostne moke kot goriva za zgorevanje (D069136/03 - 2021/2565(RPS) - rok: 18. maja 2021)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI;

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za aklonifen, akrinatrin, Bacillus pumilus QST 2808, klorantraniliprol, etirimol, lufenuron, pentiopirad, pikloram in Pseudomonas sp. sev DSMZ 13134 v ali na nekaterih proizvodih (D070113/03 - 2021/2590(RPS) - rok: 6. maja 2021)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI;

- Uredba Komisije o spremembi prilog VII do XI k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (D070789/03 - 2021/2555(RPS) - rok: 10. maja 2021)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 57 Poslovnika), IMCO (člen 57 Poslovnika);

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnih računovodskih standardov 16, 37 in 41 ter mednarodnih standardov računovodskega poročanja 1, 3 in 9 (D071568/01 - 2021/2586(RPS) - rok: 4. junija 2021)
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI;

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D071732/01 - 2021/2587(RPS) - rok: 4. junija 2021)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI.

Zadnja posodobitev: 8. november 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov