Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 10. maaliskuuta 2021 - Bryssel
 1.Istunnon avaaminen
 2.Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen ***II (työjärjestyksen 69 artikla)
 3.Eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kestävän kasvun strategia 2021 - Eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kestävän kasvun strategian 2021 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (keskustelu)
 4.Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa koskeva toimintasuunnitelma valmistauduttaessa Portossa toukokuussa järjestettävään sosiaalialan huippukokoukseen (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Ensimmäiset äänestykset
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi: yhteisen julistuksen allekirjoittaminen
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Valtiovallan pyrkimykset vaientaa vapaat tiedotusvälineet Puolassa, Unkarissa ja Sloveniassa (keskustelu)
 11.EU:n julistaminen hlbtiq-vapauden alueeksi (keskustelu)
 12.Lasten oikeudet (keskustelu)
 13.EU:n politiikkakehyksen uudistaminen veronkierron pysäyttämiseksi EU:ssa OpenLux-paljastusten jälkeen (keskustelu)
 14.Äänestystulosten ilmoittaminen
 15.EU:n politiikkakehyksen uudistaminen veronkierron pysäyttämiseksi EU:ssa OpenLux-paljastusten jälkeen (jatkoa keskustelulle)
 16.Toiset äänestykset
 17.Äänestysselitykset
 18.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 19.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 20.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 21.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)
 22.Vastaanotetut asiakirjat
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (163 kb) Läsnäololista (48 kb) Äänestysten tulokset (483 kb) Nimenhuutoäänestykset (16827 kb) 
 
Pöytäkirja (163 kb) Läsnäololista (48 kb) Äänestysten tulokset (483 kb) Nimenhuutoäänestykset (16827 kb) 
 
Pöytäkirja (76 kb) Läsnäololista (12 kb) Äänestysten tulokset (167 kb) Nimenhuutoäänestykset (339 kb) 
 
Pöytäkirja (289 kb) Läsnäololista (77 kb) Äänestysten tulokset (286 kb) Nimenhuutoäänestykset (2540 kb) 
Päivitetty viimeksi: 8. marraskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö