Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 7k
Srijeda, 24. ožujka 2021. - Bruxelles

18. Sustav vlastitih sredstava Europske unije *** - Vlastita sredstva koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu i određeni aspekti vlastitih sredstava koje se temelje na bruto nacionalnom dohotku (BND) * - Ubiranje vlastitih sredstava koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost * (rasprava)
CRE

Preporuka o Nacrtu uredbe Vijeća o utvrđivanju provedbenih mjera za sustav vlastitih sredstava Europske unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 608/2014 [10045/2020 - C9-0024/2021 - 2018/0132(APP)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: José Manuel Fernandes i Valérie Hayer (A9-0047/2021)

Izvješće o Nacrtu uredbe Vijeća o izračunu vlastitih sredstava koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku [13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: José Manuel Fernandes i Valérie Hayer (A9-0048/2021)

Izvješće o Nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1553/89 o konačnom jedinstvenom režimu ubiranja vlastitih sredstava koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost [COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: José Manuel Fernandes i Valérie Hayer (A9-0049/2021)

José Manuel Fernandes i Valérie Hayer predstavili su preporuku i izvješća.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorio je Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Govorili su Siegfried Mureşan, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elisabetta Gualmini, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Luis Garicano, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Hélène Laporte, u ime Kluba zastupnika ID-a, David Cormand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Johan Van Overtveldt, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika The Left, Lefteris Nikolaou-Alavanos, nezavisni zastupnik, Geoffroy Didier, Margarida Marques, Sandro Gozi, Nicolaus Fest, Sara Matthieu, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Antoni Comín i Oliveres, Vangelis Meimarakis, Nils Ušakovs, Charles Goerens, Peter Kofod, Rasmus Andresen, Dorien Rookmaker, Lefteris Christoforou, Jens Geier i Massimiliano Salini.

Govorio je Johannes Hahn.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 2 zapisnika od 25.3.2021. (A9-0047/2021), točka 2 zapisnika od 25.3.2021. (amandmani); točka 17 zapisnika od 25.3.2021. (konačno glasovanje).

Posljednje ažuriranje: 3. lipnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti