Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0156(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0213/2020

Keskustelut :

PV 24/03/2021 - 19
CRE 24/03/2021 - 19

Äänestykset :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0100

Pöytäkirja
XML 20k
Torstai 25. maaliskuuta 2021 - Bryssel

2. Äänestystulosten ilmoittaminen
CRE

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Lívia Járókan koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
Mietintö Lívia Járókan koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2020/2198(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Stéphane Séjourné (A9-0050/2021)

(yksinkertainen enemmistö)
salainen äänestys (työjärjestyksen 191 artikla)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0091)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 25.3.2021 liite 1)

Jean-Francois Jalkhin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
Mietintö Jean-François Jalkhin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2020/2110(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Ibán García Del Blanco (A9-0051/2021)

(yksinkertainen enemmistö)
salainen äänestys (työjärjestyksen 191 artikla)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0092)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 25.3.2021 liite 2)

Euroopan unionin omien varojen järjestelmä ***
Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä ja asetuksen (EU, Euratom) N:o 608/2014 kumoamisesta [10045/2020 - C9-0024/2021 - 2018/0132(APP)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Valérie Hayer (A9-0047/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON ASETUKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksellä (P9_TA(2021)0093)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)

Yleinen arvopaperistamista koskeva kehys ja erityinen kehys yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle covid-19-kriisistä toipumisen helpottamiseksi ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle annetun asetuksen (EU) 2017/2402 muuttamisesta covid-19-pandemiasta toipumisen helpottamiseksi [COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Paul Tang (A9-0215/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 8)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttaminen arvopaperistamiskehyksen mukautusten osalta talouden elpymisen tukemiseksi covid-19-kriisin seurauksena ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta arvopaperistamiskehyksen mukautusten osalta talouden elpymisen tukemiseksi covid-19-pandemian seurauksena [COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Othmar Karas (A9-0213/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)

Puolustus- ja turvallisuusalan hankinnat ja puolustukseen liittyvien tuotteiden siirrot: asiaa koskevien direktiivien täytäntöönpano
Mietintö direktiivin 2009/81/EY täytäntöönpanosta puolustus- ja turvallisuusalan hankintojen osalta ja direktiivin 2009/43/EY täytäntöönpanosta puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtojen osalta [2019/2204(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Andreas Schwab (A9-0025/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0102)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 11)

Asetuksen (EU, Euratom) 2020/2092 soveltaminen, oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehdollisuusmekanismi
Päätöslauselmaesitys B9-0208/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0103)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 12)

Kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvat omat varat sekä bruttokansantuloon perustuvien omien varojen tietyt näkökohdat *
Mietintö esityksestä neuvoston asetukseksi kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen laskennasta, kyseisten omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelyistä, käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä sekä bruttokansantuloon perustuvien omien varojen tietyistä näkökohdista [13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Valérie Hayer (A9-0048/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0104)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 13)

Arvonlisäverosta kertyvien omien varojen kantaminen *
Mietintö esityksestä neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamisesta [COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Valérie Hayer (A9-0049/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUS

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0105)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 14)

Suuntaviivat vuoden 2022 talousarviota varten - Pääluokka III
Mietintö vuoden 2022 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio [2020/2265(BUI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Karlo Ressler (A9-0046/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0106)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 15)

Ilmanlaatudirektiivien täytäntöönpano
Mietintö ilmanlaatudirektiivien 2004/107/EY ja 2008/50/EY täytäntöönpanosta [2020/2091(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Javi López (A9-0037/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0107)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 16)

Puheenvuoron käyttivät työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaisesti Helena Dalli (komission jäsen), joka pyysi, että seuraavien menettelyjen hyväksymisessä sovelletaan kiireellistä käsittelyä:

- Digitaalinen vihreä todistus - unionin kansalaiset,

- Digitaalinen vihreä todistus - kolmansien maiden kansalaiset,

Tineke Strik, joka vastusti tätä pyyntöä, ja Juan Fernando López Aguilar (LIBE-valiokunnan puheenjohtaja).

Päivitetty viimeksi: 17. marraskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö