Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 7k
Torsdag den 25. marts 2021 - Bruxelles

6. Første afstemningsrunde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet gik over til afstemningen om følgende anmodninger om uopsættelig forhandling:

Digitalt grønt certifikat - unionsborgere ***I
[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - LIBE

Digitalt grønt certifikat - tredjelandsstatsborgere ***I
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - LIBE.

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

En ny EU-Afrika-strategi
Betænkning om en ny EU-Afrika-strategi – et partnerskab for bæredygtig og inklusiv udvikling [2020/2041(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

Kommissionens evalueringsrapport om gennemførelsen af persondataforordningen to år efter dens anvendelse
Forslag til beslutning B9-0211/2021

Rapporter 2019-2020 om Albanien
Betænkning om Kommissionens rapporter 2019-2020 om Albanien [2019/2170(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Isabel Santos (A9-0041/2021)

Rapporter 2019-2020 om Kosovo
Betænkning om Kommissionens rapporter 2019-2020 om Kosovo [2019/2172(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021);

Rapporter 2019-2020 om Nordmakedonien
Betænkning om Kommissionens rapporter 2019-2020 om Nordmakedonien [2019/2174(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ilhan Kyuchyuk (A9-0040/2021)

Rapporter 2019-2020 om Serbien
Betænkning om Kommissionens rapporter 2019-2020 om Serbien [2019/2175(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021);

En EU-strategi for bæredygtig turisme
Betænkning om udarbejdelse af en EU-strategi for bæredygtig turisme [2020/2038(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021).

Afstemningen ville være åben til kl. 12.15.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 14.30.

Seneste opdatering: 17. november 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik