Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 7k
Czwartek, 25 marca 2021 r. - Bruksela

6. Pierwsza część głosowania
CRE

Parlament przystąpi do głosowania nad następującymi wnioskami o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu):

Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele Unii ***I
[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - komisja LIBE;

Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele państw trzecich ***I
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - komisja LIBE.

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Nowa strategia UE–Afryka
Sprawozdanie w sprawie nowej strategii UE–Afryka – partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu [2020/2041(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawczyni: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021);

Sprawozdanie Komisji z oceny wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych po dwóch latach jego stosowania
Projekt rezolucji B9-0211/2021;

Sprawozdania dotyczące Albanii za lata 2019–2020
Sprawozdanie w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Albanii za lata 2019–2020 [2019/2170(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Isabel Santos (A9-0041/2021);

Sprawozdania dotyczące Kosowa za lata 2019–2020
Sprawozdanie w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Kosowa za lata 2019–2020 [2019/2172(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021);

Sprawozdania dotyczące Macedonii Północnej za lata 2019–2020
Sprawozdanie w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Macedonii Północnej za lata 2019–2020 [2019/2174(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ilhan Kyuchyuk (A9-0040/2021);

Sprawozdania dotyczące Serbii za lata 2019–2020
Sprawozdanie w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Serbii za lata 2019–2020 [2019/2175(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021);

Strategia UE na rzecz zrównoważonej turystyki
Sprawozdanie w sprawie opracowania strategii UE na rzecz zrównoważonej turystyki [2020/2038(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 12.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 14.30.

Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności