Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2217(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0027/2021

Debatter :

PV 25/03/2021 - 5
PV 25/03/2021 - 7
CRE 25/03/2021 - 5
CRE 25/03/2021 - 7

Omröstningar :

PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2021)0098

Protokoll
XML 4k
Torsdagen den 25 mars 2021 - Bryssel

7. EU-strategi för data - Kommissionens utvärderingsrapport om genomförandet av den allmänna dataskyddsförordningen två år efter dess tillämpning (fortsättning på debatten)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om en EU-strategi för data [2020/2217(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Miapetra Kumpula-Natri (A9-0027/2021)

Uttalande av kommissionen: Kommissionens utvärderingsrapport om genomförandet av den allmänna dataskyddsförordningen två år efter dess tillämpning (2020/2717(RSP))

(Första delen av debatten: punkt 5 i protokollet av den 25.3.2021)

Talare: Henna Virkkunen, Ivo Hristov, Dragoş Tudorache, Alexandra Geese, Jadwiga Wiśniewska, Tom Vandenkendelaere, Svenja Hahn, Joachim Stanisław Brudziński och Karen Melchior.

Talare: Didier Reynders (ledamot av kommissionen).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Juan Fernando López Aguilar, för LIBE-utskottet, om kommissionens utvärderingsrapport om genomförandet av den allmänna dataskyddsförordningen två år efter dess tillämpning (2020/2717(RSP)) (B9-0211/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10 i protokollet av den 25.3.2021 (ändringsförslag), punkt 17 i protokollet av den 25.3.2021 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 17 november 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy