Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2172(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0031/2021

Συζήτηση :

PV 25/03/2021 - 8
CRE 25/03/2021 - 8

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2021 - 10
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0113

Συνοπτικά πρακτικά
XML 8k
Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021 - Βρυξέλλες

8. Εκθέσεις 2019-2020 για την Αλβανία - Εκθέσεις 2019-2020 για το Κόσοβο - Εκθέσεις 2019-2020 για τη Βόρεια Μακεδονία - Εκθέσεις 2019-2020 για τη Σερβία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής για την Αλβανία κατά την περίοδο 2019-2020 [2019/2170(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Isabel Santos (A9-0041/2021)

Έκθεση σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής για το Κόσοβο κατά την περίοδο 2019-2020 [2019/2172(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021)

Έκθεση σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής για τη Βόρεια Μακεδονία κατά την περίοδο 2019-2020 [2019/2174(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ilhan Kyuchyuk (A9-0040/2021)

Έκθεση σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής για τη Σερβία κατά την περίοδο 2019-2020 [2019/2175(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021)

Οι Isabel Santos, Viola Von Cramon-Taubadel, Ilhan Kyuchyuk και Vladimír Bilčík παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Ana Paula Zacarias (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Olivér Várhelyi (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Michal Šimečka, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, και Thierry Mariani, εξ ονόματος της Ομάδας ID.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Thomas Waitz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Christian Sagartz, Andreas Schieder, Klemen Grošelj, Jérôme Rivière, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Dorien Rookmaker, Marion Walsmann, Tonino Picula, Bernhard Zimniok, Romeo Franz, Ivan Vilibor Sinčić, Alexander Alexandrov Yordanov, Δημήτρης Παπαδάκης, Clara Ponsatí Obiols, Miriam Lexmann, Petar Vitanov, Andor Deli, Λουκάς Φουρλάς και Kinga Gál.

Παρεμβαίνουν οι Olivér Várhelyi και Ana Paula Zacarias.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.3.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.3.2021 (τελική ψηφοφορία).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.02.)

Τελευταία ενημέρωση: 17 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου