Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2172(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0031/2021

Debatter :

PV 25/03/2021 - 8
CRE 25/03/2021 - 8

Omröstningar :

PV 25/03/2021 - 10
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2021)0113

Protokoll
XML 7k
Torsdagen den 25 mars 2021 - Bryssel

8. Rapporter 2019 och 2020 om Albanien - Rapporter 2019 och 2020 om Kosovo - Rapporter 2019 och 2020 om Nordmakedonien - Rapporter 2019 och 2020 om Serbien (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om kommissionens rapporter 2019 och 2020 om Albanien [2019/2170(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Isabel Santos (A9-0041/2021)

Betänkande om kommissionens rapporter 2019 och 2020 om Kosovo [2019/2172(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021)

Betänkande om kommissionens rapporter 2019 och 2020 om Nordmakedonien [2019/2174(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ilhan Kyuchyuk (A9-0040/2021)

Betänkande om kommissionens rapporter 2019 och 2020 om Serbien [2019/2175(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021)

Isabel Santos, Viola Von Cramon-Taubadel, Ilhan Kyuchyuk och Vladimír Bilčík redogjorde för betänkandena.

Talare: Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande) och Olivér Várhelyi (ledamot av kommissionen).

Talare: Andrey Kovatchev för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Michal Šimečka för Renew-gruppen, och Thierry Mariani för ID-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

Talare: Thomas Waitz för Verts/ALE-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Stelios Kouloglou, för The Left-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Christian Sagartz, Andreas Schieder, Klemen Grošelj, Jérôme Rivière, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Dorien Rookmaker, Marion Walsmann, Tonino Picula, Bernhard Zimniok, Romeo Franz, Ivan Vilibor Sinčić, Alexander Alexandrov Yordanov, Demetris Papadakis, Clara Ponsatí Obiols, Miriam Lexmann, Petar Vitanov, Andor Deli, Loucas Fourlas och Kinga Gál.

Talare: Olivér Várhelyi och Ana Paula Zacarias.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10 i protokollet av den 25.3.2021 (ändringsförslag), punkt 17 i protokollet av den 25.3.2021 (slutomröstning).

(Sammanträdet avbröts kl. 13.02.)

Senaste uppdatering: 17 november 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy