Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2041(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0017/2021

Debaty :

PV 24/03/2021 - 25
CRE 24/03/2021 - 25

Głosowanie :

PV 25/03/2021 - 10
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0108

Protokół
XML 12k
Czwartek, 25 marca 2021 r. - Bruksela

10. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele Unii ***I
[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - komisja LIBE

WNIOSEK O ZASTOSOWANIE TRYBU PILNEGO

W GI (przy 468 głosach za, 203 głosach przeciw, 16 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele państw trzecich ***I
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - komisja LIBE

WNIOSEK O ZASTOSOWANIE TRYBU PILNEGO

W GI (przy 467 głosach za, 203 głosach przeciw, 17 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Nowa strategia UE–Afryka
Sprawozdanie w sprawie nowej strategii UE–Afryka – partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu [2020/2041(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawczyni: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

(Wymagana zwykła większość)

ALTERNATYWNY PROJEKT REZOLUCJI (groupe ID)

Odrzucono
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 17)

Sprawozdanie Komisji z oceny wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych po dwóch latach jego stosowania
Projekt rezolucji B9-0211/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0111)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 20)

Sprawozdania dotyczące Albanii za lata 2019–2020
Sprawozdanie w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Albanii za lata 2019–2020 [2019/2170(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Isabel Santos (A9-0041/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0112)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 21)

Sprawozdania dotyczące Kosowa za lata 2019–2020
Sprawozdanie w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Kosowa za lata 2019–2020 [2019/2172(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0113)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 22)

Sprawozdania dotyczące Macedonii Północnej za lata 2019–2020
Sprawozdanie w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Macedonii Północnej za lata 2019–2020 [2019/2174(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ilhan Kyuchyuk (A9-0040/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0114)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 23)

Sprawozdania dotyczące Serbii za lata 2019–2020
Sprawozdanie w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Serbii za lata 2019–2020 [2019/2175(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0115)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 24)

Strategia UE na rzecz zrównoważonej turystyki
Sprawozdanie w sprawie opracowania strategii UE na rzecz zrównoważonej turystyki [2020/2038(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKA

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0109)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 18)

Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności