Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Четвъртък, 25 март 2021 г. - Брюксел

11. Убийството на Дафне Каруана Галиция и принципите на правовата държава в Малта (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Убийството на Дафне Каруана Галиция и принципите на правовата държава в Малта (2021/2611(RSP))

Věra Jourová (заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Елена Йончева, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата Renew, Maximilian Krah, от името на групата ID, Gwendoline Delbos-Corfield, от името на групата Verts/ALE, Assita Kanko, от името на групата ECR, Konstantinos Arvanitis, от името на групата The Left, Sabrina Pignedoli, независим член на ЕП, и Esteban González Pons.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се Alfred Sant, Michal Šimečka, Sven Giegold, Elżbieta Kruk, Marisa Matias, Balázs Hidvéghi, Roberta Metsola, Cyrus Engerer, Maite Pagazaurtundúa, Silvia Modig, Paulo Rangel, Lara Wolters, Moritz Körner, David Casa, Alex Agius Saliba, Irena Joveva, Antonio López-Istúriz White, Josianne Cutajar, Vlad Gheorghe, Isabel Wiseler-Lima и Antonio Tajani.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Последно осъвременяване: 17 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност