Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Torsdagen den 25 mars 2021 - Bryssel

11. Mordet på Daphne Caruana Galizia och rättsstatssituationen i Malta (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Mordet på Daphne Caruana Galizia och rättsstatssituationen i Malta (2021/2611(RSP))

Věra Jourová (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Elena Yoncheva för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för Renew-gruppen, Maximilian Krah för ID-gruppen, Gwendoline Delbos-Corfield för Verts/ALE-gruppen, Assita Kanko för ECR-gruppen, Konstantinos Arvanitis, för The Left-gruppen, Sabrina Pignedoli, grupplös, och Esteban González Pons.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Alfred Sant, Michal Šimečka, Sven Giegold, Elżbieta Kruk, Marisa Matias, Balázs Hidvéghi, Roberta Metsola, Cyrus Engerer, Maite Pagazaurtundúa, Silvia Modig, Paulo Rangel, Lara Wolters, Moritz Körner, David Casa, Alex Agius Saliba, Irena Joveva, Antonio López-Istúriz White, Josianne Cutajar, Vlad Gheorghe, Isabel Wiseler-Lima och Antonio Tajani.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

Senaste uppdatering: 17 november 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy