Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Четвъртък, 25 март 2021 г. - Брюксел

12. Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия)

Председателят припомни, че препоръката на комисията AGRI да не се представя възражение срещу делегирания акт е обявено на пленарното заседание вчера, сряда 24 март 2021 г. (точка 8 от протокола от 24.3.2021 г.).

Не е изразено никакво възражение срещу тази препоръка в срока от 24 часа, определен в член 111, параграф 6 от Правилника за дейността.

Във връзка с това препоръката се счита за приета и ще бъде публикувана в рубриката „Приети текстове“ от заседанието от днес (P9_TA(2021)0094).

Последно осъвременяване: 17 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност