Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0295(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0390/2017

Ingivna texter :

A8-0390/2017

Debatter :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Omröstningar :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Antagna texter :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Protokoll
XML 4k
Torsdagen den 25 mars 2021 - Bryssel

13. Kontroll av export, förmedling, teknisk assistens, transitering och överföring i fråga om produkter med dubbla användningsområden ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Markéta Gregorová (A8-0390/2017)

En första debatt hade ägt rum den 16 januari 2018 (punkt 14 i protokollet av den 16.1.2018).

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 17 januari 2018 (punkt 10.1 i protokollet av den 17.1.2018).

Markéta Gregorová redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Sven Simon för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, Liesje Schreinemacher för Renew-gruppen, Gunnar Beck för ID-gruppen, Manuela Ripa för Verts/ALE-gruppen, Geert Bourgeois för ECR-gruppen, Clare Daly, för The Left-gruppen, Tiziana Beghin, grupplös, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Miapetra Kumpula-Natri, Karin Karlsbro, Filip De Man och Tudor Ciuhodaru.

(Fortsättning på debatten: punkt 15 i protokollet av den 25.3.2021)

Senaste uppdatering: 17 november 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy