Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 19k
Četvrtak, 25. ožujka 2021. - Bruxelles

14. Drugi krug glasovanja
Doslovno izvješće

Parlament je pristupio jedinstvenom glasovanju o:

Oblikovanje politike digitalnog obrazovanja
Izvješće o oblikovanju politike digitalnog obrazovanja [2020/2135(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Victor Negrescu (A9-0042/2021);

Utjecaj morskog otpada na ribarstvo
Izvješće o utjecaju morskog otpada na ribarstvo [2019/2160(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Catherine Chabaud (A9-0030/2021);

Kohezijska politika i regionalne strategije za okoliš u borbi protiv klimatskih promjena
Izvješće o kohezijskoj politici i regionalnim strategijama za okoliš u borbi protiv klimatskih promjena [2020/2074(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Tonino Picula (A9-0034/2021);

Europska strategija za podatke
Izvješće o europskoj strategiji za podatke [2020/2217(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestiteljica: Miapetra Kumpula-Natri (A9-0027/2021).

Parlament je glasovao o privremenim sporazumima:

Opći okvir za sekuritizaciju i specifični okvir za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19 ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19 [COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Paul Tang (A9-0215/2020);

Izmjena Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu prilagodbi sekuritizacijskog okvira radi potpore gospodarskom oporavku u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu prilagodbi sekuritizacijskog okvira radi potpore gospodarskom oporavku u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 [COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Othmar Karas (A9-0213/2020);

Kontrola izvoza, prijenosa, brokeringa, tehničke pomoći i provoza u pogledu robe s dvojnom namjenom ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa, tehničke pomoći i provoza u pogledu robe s dvojnom namjenom (preinaka) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Markéta Gregorová (A8-0390/2017).

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

Javna nabava u području obrane i sigurnosti i transfer obrambenih proizvoda: provedba relevantnih direktiva
Izvješće o provedbi Direktive 2009/81/EZ u pogledu javne nabave u području obrane i sigurnosti te Direktive 2009/43/EZ u pogledu transfera obrambenih proizvoda [2019/2204(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Andreas Schwab (A9-0025/2021);

Primjena Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092, mehanizam uvjetovanosti u pogledu vladavine prava
Prijedlog rezolucije B9-0208/2021;

Vlastita sredstva koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu i određeni aspekti vlastitih sredstava koja se temelje na BND-u *
Izvješće o Nacrtu uredbe Vijeća o izračunu vlastitih sredstava koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku [13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: José Manuel Fernandes i Valérie Hayer (A9-0048/2021);

Ubiranje vlastitih sredstava koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost *
Izvješće o Nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1553/89 o konačnom jedinstvenom režimu ubiranja vlastitih sredstava koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost [COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: José Manuel Fernandes i Valérie Hayer (A9-0049/2021);

Smjernice za proračun za 2022. - dio III.
Izvješće o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2022., dio III. – Komisija [2020/2265(BUI)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Karlo Ressler (A9-0046/2021);

Provedba direktiva o kvaliteti zraka
Izvješće o provedbi direktiva o kvaliteti zraka: Direktive 2004/107/EZ i Direktive 2008/50/EZ [2020/2091(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Javi López (A9-0037/2021);

Nova strategija EU-a i Afrike
Izvješće o novoj strategiji EU-a i Afrike: partnerstvo za održiv i uključiv razvoj [2020/2041(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestiteljica: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021);

Strategija EU-a za održivi turizam
Izvješće o uspostavi strategije EU-a za održivi turizam [2020/2038(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021);

Jačanje međunarodne uloge eura
Izvješće o jačanju međunarodne uloge eura [2020/2037(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner (A9-0043/2021);

Evaluacijsko izvješće Komisije o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka dvije godine nakon njezina stupanja na snagu
Prijedlog rezolucije B9-0211/2021;

Izvješća Komisije o Albaniji za 2019. i 2020.
Izvješće o izvješćima Komisije o Albaniji za 2019. i 2020. [2019/2170(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Isabel Santos (A9-0041/2021);

Izvješća Komisije o Kosovu za 2019. i 2020.
Izvješće o izvješćima Komisije o Kosovu za 2019. i 2020. [2019/2172(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021);

Izvješća Komisije o Sjevernoj Makedoniji za 2019. i 2020.
Izvješće o izvješćima Komisije o Sjevernoj Makedoniji za 2019. i 2020. [2019/2174(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Ilhan Kyuchyuk (A9-0040/2021);

Izvješća Komisije o Srbiji za 2019. i 2020.
Izvješće o izvješćima Komisije o Srbiji za 2019. i 2020. [2019/2175(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021).

Glasovanje je bilo moguće do 17:45.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 19:00.

Posljednje ažuriranje: 17. studenog 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti