Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0295(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0390/2017

Rozpravy :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Hlasování :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Zápis
XML 37k
Čtvrtek, 25. března 2021 - Brusel

17. Oznámení výsledků hlasování
Doslovné záznamy

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Utváření politiky digitálního vzdělávání
Zpráva o utváření politiky digitálního vzdělávání [2020/2135(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Victor Negrescu (A9-0042/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2021)0095)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 4)

Dopad odpadků v moři na rybolov
Zpráva o dopadu odpadků v moři na rybolov [2019/2160(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Catherine Chabaud (A9-0030/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2021)0096)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 5)

Politika soudržnosti a regionální strategie v oblasti životního prostředí v boji proti změně klimatu
Zpráva k politice soudržnosti a regionálním strategiím v oblasti životního prostředí v boji proti změně klimatu [2020/2074(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Tonino Picula (A9-0034/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2021)0097)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 6)

Evropská strategie pro data
Zpráva o evropské strategii pro data [2020/2217(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Miapetra Kumpula-Natri (A9-0027/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2021)0098)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 7)

Obecný rámec pro sekuritizaci a zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci s cílem napomoci oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19 ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2402, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 [COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Paul Tang (A9-0215/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijata (P9_TA(2021)0099)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 8)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Změna nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o úpravy rámce pro sekuritizaci na podporu hospodářského oživení v reakci na krizi způsobenou onemocněním COVID-19 ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o úpravy rámce pro sekuritizaci na podporu hospodářského oživení v reakci na pandemii COVID-19 [COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Othmar Karas (A9-0213/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijata (P9_TA(2021)0100)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 9)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Kontrola vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy u zboží dvojího užití ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (přepracované znění) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Markéta Gregorová (A8-0390/2017)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA a PROHLÁŠENÍ KOMISE

přijaty (P9_TA(2021)0101)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 10)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Zadávání zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti a transfer produktů pro obranné účely: provádění příslušných směrnic
Zpráva o provádění směrnice 2009/81/ES, pokud jde o zadávání zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, a směrnice 2009/43/ES, pokud jde o transfer produktů pro obranné účely [2019/2204(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Andreas Schwab (A9-0025/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0102)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 11)

Uplatňování nařízení (EU, Euratom) 2020/2092, mechanismus podmíněnosti dodržováním zásad právního státu
Návrh usnesení B9-0208/2021

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0103)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 12)

(Návrhy usnesení B9-0206/2021 a B9-0207/2021 se neberou v potaz.)

Vlastní zdroj z nerecyklovaných plastových obalových odpadů a některé aspekty vlastního zdroje z HND *
Zpráva o návrhu nařízení Rady o výpočtu vlastního zdroje z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, o metodách a postupu pro poskytování tohoto vlastního zdroje, o opatřeních ke krytí hotovostních nároků a o některých aspektech vlastního zdroje z hrubého národního důchodu [13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: José Manuel Fernandes a Valérie Hayer (A9-0048/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P9_TA(2021)0104)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 13)

Vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty *
Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty [COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: José Manuel Fernandes a Valérie Hayer (A9-0049/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P9_TA(2021)0105)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 14)

Obecné pokyny pro rozpočet na rok 2022 – oddíl III
Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2022 – oddíl III – Komise [2020/2265(BUI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Karlo Ressler (A9-0046/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0106)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 15)

Provádění směrnic o kvalitě vnějšího ovzduší
Zpráva o provádění směrnic o kvalitě vnějšího ovzduší: směrnice 2004/107/ES a směrnice 2008/50/ES [2020/2091(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Javi López (A9-0037/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0107)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 16)

Nová strategie EU–Afrika
Zpráva o nové strategii EU-Afrika – partnerství pro udržitelný a inkluzivní rozvoj [2020/2041(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ (výbor DEVE)

přijat (P9_TA(2021)0108)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 17)

Strategie EU pro udržitelný cestovní ruch
Zpráva o vytvoření strategie EU pro udržitelný cestovní ruch [2020/2038(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0109)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 18)

Posílení mezinárodní úlohy eura
Zpráva o posílení mezinárodní úlohy eura [2020/2037(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A9-0043/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0110)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 19)

Hodnoticí zpráva Komise o provádění obecného nařízení o ochraně osobních údajů dva roky od začátku jeho uplatňování
Návrh usnesení B9-0211/2021

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0111)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 20)

Zprávy o Albánii za roky 2019–2020
Zpráva o zprávách Komise o Albánii za roky 2019–2020 [2019/2170(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Isabel Santos (A9-0041/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0112)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 21)

Zprávy o Kosovu za roky 2019–2020
Zpráva o zprávách Komise o Kosovu za roky 2019–2020 [2019/2172(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0113)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 22)

Zprávy o Severní Makedonii za roky 2019–2020
Zpráva ke zprávám Komise o Severní Makedonii za roky 2019–2020 [2019/2174(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Ilhan Kyuchyuk (A9-0040/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0114)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 23)

Zprávy o Srbsku za roky 2019–2020
Zpráva o zprávách Komise o Srbsku za roky 2019–2020 [2019/2175(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0115)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 24)

Předsedající oznámil, že v souladu s čl. 163 odst. 4 jednacího řádu se rozprava a hlasování na téma:

- Digitální zelený certifikát – občané EU ***I [COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - výbor LIBE,

- Digitální zelený certifikát – státní příslušníci třetích zemí ***I [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - výbor LIBE,

uskuteční ve středu 28. dubna 2021.

Lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů budou oznámeny později.

Poslední aktualizace: 17. listopadu 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí