Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0295(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0390/2017

Dezbateri :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Voturi :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Proces-verbal
XML 38k
Joi, 25 martie 2021 - Bruxelles

17. Anunțarea rezultatelor votului
CRE

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Definirea politicii privind educația digitală
Raport referitor la definirea politicii privind educația digitală [2020/2135(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Victor Negrescu (A9-0042/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2021)0095)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 4)

Impactul deșeurilor marine asupra pescuitului
Raport referitor la impactul deșeurilor marine asupra pescuitului [2019/2160(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Catherine Chabaud (A9-0030/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2021)0096)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 5)

Politica de coeziune și strategiile de mediu de la nivel regional în lupta împotriva schimbărilor climatice
Raport referitor la politica de coeziune și strategiile de mediu de la nivel regional în lupta împotriva schimbărilor climatice [2020/2074(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Tonino Picula (A9-0034/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2021)0097)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 6)

O Strategie europeană privind datele
Raport referitor la o Strategie europeană privind datele [2020/2217(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Miapetra Kumpula-Natri (A9-0027/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2021)0098)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 7)

Cadrul general privind securitizarea și un cadru specific pentru securitizarea simplă, transparentă și standardizată care să faciliteze redresarea în urma pandemiei de COVID-19 ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2402 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru securitizarea simplă, transparentă și standardizată care să faciliteze redresarea în urma pandemiei de COVID-19 [COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Paul Tang (A9-0215/2020)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2021)0099)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 8)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 cu privire la ajustări ale cadrului de securitizare în vederea sprijinirii redresării economice ca răspuns la pandemia de COVID-19 ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 cu privire la ajustări ale cadrului de securitizare în vederea sprijinirii redresării economice ca răspuns la pandemia de COVID-19 [COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Othmar Karas (A9-0213/2020)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2021)0100)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 9)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (reformare) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Markéta Gregorová (A8-0390/2017)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚIE A COMISIEI

Adoptat (P9_TA(2021)0101)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 10)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Achizițiile publice în domeniul apărării și securității și transferul de produse din domeniul apărării: punerea în aplicare a directivelor relevante
Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2009/81/CE privind achizițiile publice în domeniul apărării și securității și a Directivei 2009/43/CE privind transferul de produse din domeniul apărării [2019/2204(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Andreas Schwab (A9-0025/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0102)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 11)

Aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2092, mecanismul de condiționalitate privind statul de drept
Propunere de rezoluție B9-0208/2021

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0103)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 12)

(Propunerile de rezoluții B9-0206/2021 și B9-0207/2021 au devenit caduce.)

Resursa proprie bazată pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate și anumite aspecte ale resursei proprii bazate pe VNB *
Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind calcularea resursei proprii bazate pe deșeurile de ambalaje din plastic care nu sunt reciclate, privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resursei proprii respective, privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei și privind anumite aspecte legate de resursa proprie bazată pe venitul național brut [13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE)] - Comisia pentru bugete. Raportori: José Manuel Fernandes și Valérie Hayer (A9-0048/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P9_TA(2021)0104)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 13)

Colectarea resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată *
Raport referitor la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 1553/89 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată [COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE)] - Comisia pentru bugete. Raportori: José Manuel Fernandes și Valérie Hayer (A9-0049/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P9_TA(2021)0105)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 14)

Orientări pentru bugetul pe 2022 - Secțiunea III
Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2022, secțiunea III – Comisia [2020/2265(BUI)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Karlo Ressler (A9-0046/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0106)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 15)

Punerea în aplicare a directivelor privind calitatea aerului înconjurător
Raport referitor la punerea în aplicare a directivelor privind calitatea aerului înconjurător: Directiva 2004/107/CE și Directiva 2008/50/CE [2020/2091(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Javi López (A9-0037/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0107)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 16)

O nouă strategie UE-Africa
Raport referitor la o nouă strategie UE-Africa - un parteneriat pentru o dezvoltare durabilă și favorabilă incluziunii [2020/2041(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportoare: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (DEVE)

Adoptat (P9_TA(2021)0108)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 17)

Strategia UE pentru turismul sustenabil
Raport referitor la elaborarea unei strategii a UE pentru turismul sustenabil [2020/2038(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0109)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 18)

Consolidarea rolului internațional al monedei euro
Raport referitor la consolidarea rolului internațional al monedei euro [2020/2037(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Danuta Maria Hübner (A9-0043/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0110)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 19)

Raportul de evaluare al Comisiei privind aplicarea Regulamentului general privind protecția datelor la doi ani de la punerea în aplicare a acestuia
Propunere de rezoluție B9-0211/2021

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0111)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 20)

Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Albania
Raport referitor la rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Albania [2019/2170(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Isabel Santos (A9-0041/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0112)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 21)

Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Kosovo
Raport referitor la rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Kosovo [2019/2172(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0113)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 22)

Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Macedonia de Nord
Raport referitor la rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Macedonia de Nord [2019/2174(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Ilhan Kyuchyuk (A9-0040/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0114)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 23)

Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Serbia
Raport referitor la rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Serbia [2019/2175(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0115)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 24)

Președintele a comunicat, în conformitate cu articolul 163 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, că dezbaterea și votul cu privire la:

- Adeverința electronică verde - Cetățenii Uniunii ***I [COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - LIBE,

- Adeverința electronică verde - Resortisanții țărilor terțe ***I [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - LIBE,

vor avea loc miercuri 28 aprilie 2021.

Termenul pentru depunerea amendamentelor va fi anunțat ulterior.

Ultima actualizare: 17 noiembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate