Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 25 март 2021 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Оттегляне на Турция от Конвенцията от Истанбул (разискване)
 4.Състав на комисиите и делегациите
 5.Европейска стратегия за данните - Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно защитата на данните две години след неговото прилагане (разискване)
 6.Първо гласуване
 7.Европейска стратегия за данните - Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно защитата на данните две години след неговото прилагане (продължeние на разискването)
 8.Доклади за 2019-2020 г. относно Албания - Доклади за 2019-2020 г. относно Косово - Доклади за 2019-2020 г. относно Северна Македония - Доклади за 2019-2020 г. относно Сърбия (разискване)
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Обявяване на резултатите от гласуването
 11.Убийството на Дафне Каруана Галиция и принципите на правовата държава в Малта (разискване)
 12.Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 13.Контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба ***I (разискване)
 14.Втора сесия за гласуване
 15.Контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба ***I (продължeние на разискването)
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Обявяване на резултатите от гласуването
 18.Обяснения на вот
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване
 20.Внесени документи
 21.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 22.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 23.График на следващите заседания
 24.Закриване на заседанието
 25.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Искане за снемане на имунитета на Ливия Ярока
 Приложение 2 - Искане за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк
Протокол (251 kb) Присъствен списък (45 kb) Резултати от гласувания (346 kb) Резултати от поименно гласуване (7054 kb) Приложение 1 (7 kb) Приложение 2 (7 kb) 
 
Протокол (251 kb) Присъствен списък (45 kb) Резултати от гласувания (346 kb) Резултати от поименно гласуване (7054 kb) Приложение 1 (7 kb) Приложение 2 (7 kb) 
 
Протокол (87 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (88 kb) Резултати от поименно гласуване (234 kb)    
 
Протокол (363 kb) Присъствен списък (86 kb) Резултати от гласувания (269 kb) Резултати от поименно гласуване (2019 kb)    
Последно осъвременяване: 17 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност