Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 25 mars 2021 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Turkiets beslut att dra sig ur Istanbulkonventionen (debatt)
 4.Utskottens och delegationernas sammansättning
 5.EU-strategi för data - Kommissionens utvärderingsrapport om genomförandet av den allmänna dataskyddsförordningen två år efter dess tillämpning (debatt)
 6.Första omröstningsomgången
 7.EU-strategi för data - Kommissionens utvärderingsrapport om genomförandet av den allmänna dataskyddsförordningen två år efter dess tillämpning (fortsättning på debatten)
 8.Rapporter 2019 och 2020 om Albanien - Rapporter 2019 och 2020 om Kosovo - Rapporter 2019 och 2020 om Nordmakedonien - Rapporter 2019 och 2020 om Serbien (debatt)
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 11.Mordet på Daphne Caruana Galizia och rättsstatssituationen i Malta (debatt)
 12.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 13.Kontroll av export, förmedling, teknisk assistens, transitering och överföring i fråga om produkter med dubbla användningsområden ***I (debatt)
 14.Andra omröstningsomgången
 15.Kontroll av export, förmedling, teknisk assistens, transitering och överföring i fråga om produkter med dubbla användningsområden ***I (fortsättning på debatten)
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 18.Röstförklaringar
 19.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 20.Inkomna dokument
 21.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 22.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 23.Datum för nästa sammanträdesperiod
 24.Avslutande av sammanträdet
 25.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Begäran om upphävande av Lívia Járókas immunitet
 Bilaga 2 - Begäran om upphävande av Jean-Francois Jalkhs immunitet
Protokoll (220 kb) Närvarolista (45 kb) Omröstningsresultat (303 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (7052 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
Protokoll (220 kb) Närvarolista (45 kb) Omröstningsresultat (303 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (7052 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
Protokoll (81 kb) Närvarolista (12 kb) Omröstningsresultat (81 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (233 kb)    
 
Protokoll (331 kb) Närvarolista (77 kb) Omröstningsresultat (220 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1994 kb)    
Senaste uppdatering: 17 november 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy