Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 7k
Pirmdiena, 2021. gada 26. aprīlis - Brisele

9. Padomes nostājas pirmajā lasījumā

Sēdes vadītājs, pamatojoties uz Reglamenta 63. panta 1. punktu, paziņoja, ka ir saņēmis turpmāk minētās Padomes nostājas līdz ar iemesliem, kas likuši Padomei tās pieņemt, kā arī attiecīgo Komisijas nostāju.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko izveido iekšējā tirgus, uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspējas, augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības jomas un Eiropas statistikas programmu (Vienotā tirgus programma) un atceļ Regulas (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, (ES) Nr. 254/2014, un (ES) Nr. 652/2014 - Padome pieņēmusi 2021. gada 13. aprīlī (14281/1/2020 - COM(2021)0218 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido programmu "Radošā Eiropa" (2021.–2027. gads) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1295/2013 - Padome pieņēmusi 2021. gada 13. aprīlī (14146/1/2020 - COM(2021)0184 - C9-0134/2021 - 2018/0190(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: CULT.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Savienības programmu izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās "Erasmus+" un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013 - Padome pieņēmusi 2021. gada 13. aprīlī (14148/1/2020 - COM(2021)0187 - C9-0135/2021 - 2018/0191(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: CULT.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam (programma "Perikls IV") un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 331/2014 - Padome pieņēmusi 2021. gada 13. aprīlī (06164/1/2021 - COM(2021)0179 - C9-0137/2021 - 2018/0194(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido programmu "Tiesiskums" un atceļ Regulu (ES) Nr. 1382/2013 - Padome pieņēmusi 2021. gada 19. aprīlī (06834/1/2020 - COM(2021)0214 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: JURI, LIBE.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu darbu zaudējušiem darba ņēmējiem (EGF) un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1309/2013 - Padome pieņēmusi 2021. gada 19. aprīlī (05532/1/2021 - COM(2021)0196 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: EMPL.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Savienības kosmosa programmu un Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūru un atceļ Regulas (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013 un (ES) Nr. 377/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES - Padome pieņēmusi 2021. gada 19. aprīlī (14312/1/2020 - COM(2021)0208 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: ITRE.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido programmu "Eiropas Solidaritātes korpuss" un atceļ Regulas (ES) 2018/1475 un (ES) Nr. 375/2014 - Padome pieņēmusi 2021. gada 20. aprīlī (14153/1/2020 - COM(2021)0210 - C9-0143/2021 - 2018/0230(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: CULT.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido programmu "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1381/2013 un Padomes Regulu (ES) Nr. 390/2014 – Padome pieņēmusi 2021. gada 19. aprīlī (06833/1/2020 - COM(2021)0216 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savas nostājas, sākas nākamajā dienā, proti, 2021. gada 27. aprīlī.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka šīs sesijas darba kārtībā tiks iekļauti ieteikumi otrajam lasījumam par šādiem dosjē, ja tos pieņems attiecīgās atbildīgās komitejas:

- regula par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2021–2027) (2018/0202(COD));

- regula, ar ko izveido programmu "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" (2021–2027) (2018/0207(COD));

- regula, ar ko izveido programmu "Tiesiskums" (2021–2027) (2018/0208(COD));

- regula, ar ko izveido Savienības kosmosa programmu (2021–2027) un Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūru (2018/0236(COD));

- regula, ar ko izveido iekšējā tirgus, uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspējas, augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības jomas un Eiropas statistikas programmu (Vienotā tirgus programma) (2021–2027) (2018/0231(COD)).

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 1. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika