Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 2k
Maanantai 26. huhtikuuta 2021 - Bryssel

10. Oikaisu (työjärjestyksen 241 artikla)

Asiasta vastaava valiokunta on välittänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

- Oikaisu P8_TA(2019)0178(COR02) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2019/787, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta, maatalousperäisen etyylialkoholin ja maatalousperäisten tisleiden käytöstä alkoholijuomissa ja asetuksen (EY) N:o 110/2008 kumoamisesta (EUVL L 130, 17.5.2019, s. 1) (ensimmäisessä käsittelyssä 13. maaliskuuta 2019 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi P8_TA(2019)0178) (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)) - ENVI-valiokunta.

Työjärjestyksen 241 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Päivitetty viimeksi: 1. helmikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö