Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 2k
2021. április 26., Hétfő - Brüsszel

10. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 241. cikke)

Az illetékes bizottság a következő helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

- Helyesbítés P8_TA(2019)0178(COR02) a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 130., 2019.5.17., 1. o.) – (az Európai Parlament által 2019. március 13-án a szóban forgó rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont P8_TA(2019)0178) – (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)) – ENVI bizottság.

Az eljárási szabályzat 241. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha 24 órán belül egy képviselőcsoport, vagy legalább a minimális küszöbértéket elérő számú képviselő kéri, hogy bocsássák azt szavazásra.

Utolsó frissítés: 2022. február 1.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat